Příměstské tábory 2022

Zápis do příměstských táborů pro děti od 3 do 5 let bude spuštěn 1. 2. 2022!


Aktivity pro rodiny a děti na Litoměřicku

Od 1. ledna 2020 realizujeme tříletý projekt "Komunitní sociální práce pro ohrožené rodiny na Litoměřicku" (č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015016).

Více se můžete dozvědět na tomto odkazu.