Vítejte

Vzhledem k aktuální turbulentní situaci jsme až do odvolání skupinové aktivity našeho projektu pozastavili.

Jakmile to bude možné, provoz obnovíme.

Naše aktivity jsou zaměřené pro předškolní děti, které dosud nenavštěvují mateřskou školu a bydlí v Hoštce. Vytváříme prima místo pro děti i jejich rodiče.

 • Aktivity jsou určeny pro předškolní děti ve věku 2 – 5 let,
 • Denně nabízíme dopolední program rozvoje pro malou skupinku dětí (5 – 10) od 8:00 do 11:45, a to bez přítomnosti rodičů (připravujeme děti na vstup do MŠ)
 • 4x do týdne nabízíme odpolední společné činnosti dětí s rodiči formou zájmových kroužků
 • Všechny aktivity a činnosti pro rodiče a děti jsou vedeny kvalifikovanými pedagogy a lektory a jsou poskytovány ZDARMA

Žákům a jejich rodičům nabízíme radu a podporu, doučování, zprostředkování užitečné pomoci v různých situacích.

 • Doučování zajišťují naši lektoři včetně speciálního pedagoga
 • Začínáme od 1. 9. v prostorách ZŠ Hoštka, v Centru Mája, nebo doma (záleží na domluvě s rodiči a potřebách dítěte)
 • Doučování probíhá v odpoledních hodinách a je určeno pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ Hoštka. Předmět doučování – dle potřeb žáka (školní neúspěch v některém předmětu, propad v učení z důvodu koronaviru, dlouhodobá
  nemoc, apod.)
 • Zajišťujeme okamžitou pomoc žákovi podle jeho individuálních potřeb, a to i pro děti se specifickými poruchami učení
 • Poskytujeme možnost doučování i v neformálním prostředí – mimo školu
 • Nabízíme příjemnou pohodovou atmosféru, respektování individuálních zvláštností dětí a specifických poruch učení
 • Od 1.10. ve spolupráci ZŠ a MŠ Hostka zajišťujeme pro žáky zájmové kroužky
 • Veškeré aktivity v projektu jsou pro školáky a jejich rodiče zdarma

Z DŮVODU NAŘÍZENÍ VLÁDY SE VŠECHNY KROUŽKY DOČASNĚ RUŠÍ

Hudební kroužek

 • Pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ
 • Vedoucí kroužku – Vlasta Klekerová – +420 723 087 231
 • V pondělí 14:30 – 16:30 h v Máje v Hoštce
 • Hra na jednoduché nástroje, spojení hudby s pohybem, muzikoterapie, zpěv
 • Nepotřebujete žádné hudební nadání, přijďte si vyzkoušet, co vám jde a co vás baví

 

Dramatický kroužek

 • Pro žáky 1. a 2. stupně
 • Vedoucí kroužku – Nataša Sokolová – +420 724 000 796
 • V úterý 15:00 – 17:00  v Máje v Hoštce
 • Komunikace, vyjadřování pocitů, hraní scének, příprava divadelního představení
 • Nepotřebujete žádné nadání, zapojíme všechny, objevíte svůj skrytý potenciál

 

Environmentální kroužek

 • Pro žáky 1. a 2. stupně
 • Vedoucí kroužku – Lída Ždychová – +420 723 087 231
 • Ve středu 14:00 – 16:00  v Máje v Hoštce
 • Poznávání a ochrana přírody, vycházky do okolí, třídění odpadu
 • Probíhá zábavnou formou, hry, soutěže, kvízy

 

Sportovní kroužek

 • skupina pro žáky 6 – 8 let od 14:15 h
 • skupina pro žáky 9 – 11 let od 15:45 h
 • Vedoucí kroužku – Jakub Březina – +420 723 902 335
 • Ve čtvrtek v tělocvičně ZŠ
 • Kolektivní sportovní hry a činnosti
 • Činnost bude probíhat v době, kdy nám to umožní aktuální vládní opatření

 

Taneční kroužek

 • pro žáky 1. a 2. stupně
 • vedoucí kroužku – Šárka Kalová – +420 721 417 738
 • ve čtvrtek 17:00 – 18:00 v Máje
 • skupinové tanečky pro děvčata i chlapce
 • Činnost bude probíhat v době, kdy nám to umožní aktuální vládní opatření

 

Kroužek zdravotník – záchranář

 • Připravuje se
 • Pro žáky 1. a 2. stupně
 • Zásady poskytování první pomoci, základy zdravovědy, chování za mimořádných situací, občanské a sociální kompetence
 • Hravou a zajímavou formou získáte praktické dovednosti v autentických podmínkách

 

Všechny kroužky jsou v rámci projektu Klubko zdarma. Přihlašovat se můžete přímo přes lektory.

Chod zajišťují:

Mgr. Bc. Šárka Filipová

konzultantka a metodička projektu

Kontakt:
tel: 771 170 492
email: s.filipova@centrumd8.cz


Mgr. Hedvika Rambousková

Lektor doučování dětí se speciálními potřebami

Kontakt:
tel: 771 163 936


 

Lída Ždychová

pracovnice předškolního centra

Kontakt na předškolní centrum:
tel: 771 170 835
email: hostka@centrumd8.cz


Lucie Kohoutková

pracovnice předškolního centra

Kontakt na předškolní centrum:
tel: 771 170 835
email: hostka@centrumd8.cz


Centrum Mája

Petra Bezruče 232
411 72 Hoštka

Základní škola a mateřská škola Hoštka

Litoměřická 267
411 72 Hoštka

Aktivity probíhají v rámci projektu:

Podpora předškolního, školního a neformálního vzdělávání v Hoštce

Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016970

Projekt realizuje Centrum D8 o.p.s. ve spolupráci se Základní a mateřskou školou Hoštka