Naše aktivity jsou zaměřené pro předškolní děti, které dosud nenavštěvují mateřskou školu a bydlí v Hoštce. Vytváříme prima místo pro děti i jejich rodiče.

 • Aktivity jsou určeny pro předškolní děti ve věku 2 – 5 let,
 • Denně nabízíme dopolední program rozvoje pro malou skupinku dětí (5 – 10) od 8:00 do 11:45, a to bez přítomnosti rodičů (připravujeme děti na vstup do MŠ)
 • 4x do týdne nabízíme odpolední společné činnosti dětí s rodiči formou zájmových kroužků
 • Všechny aktivity a činnosti pro rodiče a děti jsou vedeny kvalifikovanými pedagogy a lektory a jsou poskytovány ZDARMA

Žákům a jejich rodičům nabízíme radu a podporu, doučování, zprostředkování užitečné pomoci v různých situacích.

 • Doučování zajišťují naši lektoři včetně speciálního pedagoga
 • Začínáme od 1. 9. v prostorách ZŠ Hoštka, v Centru Mája, nebo doma (záleží na domluvě s rodiči a potřebách dítěte)
 • Doučování probíhá v odpoledních hodinách a je určeno pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ Hoštka. Předmět doučování – dle potřeb žáka (školní neúspěch v některém předmětu, propad v učení z důvodu koronaviru, dlouhodobá
  nemoc, apod.)
 • Zajišťujeme okamžitou pomoc žákovi podle jeho individuálních potřeb, a to i pro děti se specifickými poruchami učení
 • Poskytujeme možnost doučování i v neformálním prostředí – mimo školu
 • Nabízíme příjemnou pohodovou atmosféru, respektování individuálních zvláštností dětí a specifických poruch učení
 • Od 1.10. ve spolupráci ZŠ a MŠ Hostka zajišťujeme pro žáky zájmové kroužky
 • Veškeré aktivity v projektu jsou pro školáky a jejich rodiče zdarma

Hudební kroužek

 • Pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ
 • Vedoucí kroužku – Hedvika Vyšatová – +420 603 734 861
 • V úterý 15:00 – 16:00 h v Knihovně na Městském úřadě v Hoštce
 • Přijďte si vyzkoušet co vám jde a co vás baví-zpívání, doprovod na hudební nástroj, hudební experimenty. Naučíte se netradičním způsobem vnímat i vytvářet hudbu. Bude to zábava, zážitek a potěšení. Společně zvládneme připravit i vystoupení pro různé příležitosti. Není důležitý talent a nadání, ale radost ze společného muzicírování.

 

Dramatický kroužek

 • Pro žáky 1. a 2. stupně
 • Vedoucí kroužku – Hedvika Vyšatová – +420 603 734 861
 • V úterý 16:00 – 17:00  v knihovně na  Městském úřadě v Hoštce
 • Dramatický kroužek nabízí dětem šanci, jak se prosadit v kolektivu a ukázat okolí vlastní osobnost. Je skvělý i pro stydlivé děti, kterým pomáhá odbourat zábrany. Soustředíme se na individuální rozvoj a na kulturní růst dítěte, přirozený posun v oblasti sebevědomí a komunikace.

 

Environmentální kroužek

 • Pro žáky 1. a 2. stupně
 • Vedoucí kroužku – Lída Ždychová – +420 723 087 231
 • Ve středu 14:00 – 16:00  v Máje v Hoštce
 • Poznávání a ochrana přírody, vycházky do okolí, třídění odpadu
 • Probíhá zábavnou formou, hry, soutěže, kvízy

 

Kroužek sportovních her

 • pro žáky základní školy
 • Vedoucí kroužku – Jiří Krajník – +420 739 263 058
 • V pátek 14:00 – 16:00 mladší žáci, 16:00 – 18:00 starší žáci, v tělocvičně ZŠ a MŠ Hoštka
 • Můžete si vyzkoušet základy a osvojit si pravidla různých kolektivních sportů. Přijďte si v pátek vyzkoušet své dovednosti, protáhnout tělo, přijít na jiné myšlenky a naučit se v týmové hře cítit fair play.

 

Taneční kroužek

 • pro žáky 1. a 2. stupně
 • vedoucí kroužku – Michael Vydra – +420 777 282 763
 • ve čtvrtek 14:00 – 16:00 ve Sportcentru v Hoštce
 • přijďte si vyzkoušet různé taneční styly, experimenty, prožít radost ze spojení hudby a pohybu

 

Kroužek zdravotník – záchranář

 • Pro žáky 1. a 2. stupně
 • vedoucí kroužku – Michal Hnaťuk – +420 739 021 555
 • čtvrtek 14:00 – 16:00 mladší žáci, 16:00 – 18:00 starší žáci, na ZŠ a MŠ v Hoštce
 • Kroužek je koncipován na třech základních pilířích: 1. první pomoc a civilní připravenost na krizové situace, 2. tělesná průprava a zvyšování fyzického potenciálu, 3. uvědomění si vlastních silných i slabých stránek a jejich začlenění do dynamiky sociálních skupin

 

Všechny kroužky jsou v rámci projektu Klubko zdarma. Přihlašovat se můžete přímo přes lektory.

Chod zajišťují:

Mgr. Bc. Šárka Filipová

konzultantka a metodička projektu

Kontakt:
tel: 771 170 492
email: s.filipova@centrumd8.cz 

Ludmila Ždychová

pracovnice předškolního centra

Kontakt na předškolní centrum:
tel: 771 170 835
email: hostka@centrumd8.cz


Bc. Lucie Kohoutková

pracovnice předškolního centra

Kontakt na předškolní centrum:
tel: 771 170 835
email: hostka@centrumd8.cz 

Bc. Tereza Fidlerová

kariérová poradkyně pro profesní a vzdělávací dráhu

Kontakt:
tel: 734 747 592
email: karipo.fidlerova@email.cz

Ing. Kateřina Kysilková

pracovnice předškolního centra

Kontakt:
tel: 739 682 257
email: k.kysilkova@centrumd8.cz

Bc. Eliška Hasanová

Lektor doučování dětí se speciálními potřebami

Kontakt:
tel: 771 163 936


Centrum Mája

Petra Bezruče 232
411 72 Hoštka

Základní škola a mateřská škola Hoštka

Litoměřická 267
411 72 Hoštka

Aktivity probíhají v rámci projektu:

Podpora předškolního, školního a neformálního vzdělávání v Hoštce

Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016970

Projekt realizuje Centrum D8 o.p.s. ve spolupráci se Základní a mateřskou školou Hoštka

Cílem tohoto projektu je zajistit aktivity pro děti, žáky a jejich rodiče, které pomohou bojovat proti sociálnímu vyloučení a podpoří inkluzivní procesy a prevenci školního neúspěchu dětí a žáků. Projekt podpoří komunitní aktivity v Hoštce a adekvátní podmínky vzdělávání dětí a žáků v Hoštce tak, aby byl maximálně rozvíjen potenciál všech zúčastněných.
Aktivity realizované projektem pomohou dětem a žákům sociálně vyloučeným, včetně romských a také těm, které jsou sociálním vyloučením ohroženi.

Projekt byl k 31.12.2022 ukončen.

Během projektu byly podpořeny 2 organizace: Centrum D8 o.p.s. a ZŠ a MŠ Hoštka, za dobu fungování projektu předškolním centrem prošlo 40 dětí a bylo podpořeno přes 150 žáků základní školy.