23

Pečujeme v Roudnici

Co mi nabízí zdravotní mediátor?

Zdravotní mediátor je jakýsi prostředník mezi vámi, klienty, a zdravotnictvím. Podle posledních průzkumů má skoro 60% obyvatel ČR problém s plným pochopením nejen zdravotnického systému, ale třeba i toho, co po něm chce jeho lékař.  To může vést k duplikování vyšetření, odkládání jiných vyšetření, nebo k tomu, že pacienti vůbec na některá vyšetření nedorazí a tím pádem může dojít k rapidnímu zhoršení zdravotního stavu.

Všechny služby poskytujeme bezplatně.

  • Základní sociální poradenství – poradíme v obtížné životní situaci
  • Zdravotní konzultace – pomoc s porozuměním lékařské zprávy, probereme s Vámi zdravotní situaci, lékařskou zprávu, nebo doporučení lékaře
  • Individuální přístup – vždy respektujeme individuální potřeby člověka
  • Podpora při vyhledávání a registraci k praktickému lékaři nebo specialistovi – pomůžeme Vám najít specialistu, nebo lékařské odborné pracoviště 
  • Podpora a pomoc při domácím pečování – praktické rady, podpora možná i přímo doma
  • Vzdělávání a osvěta – nabízíme přednášky a workshopy na zdravotní témata, na která se nás často ptáte
  • Porozumění v těžkých životních situacích

Bc. Míša Lengálová, DiS.
Zdravotní mediátor, kontaktní osoba
+420 604 283 571
m.lengalova@centrumd8.cz

 

Jitka Olšák
Zdravotní mediátor
+420 731 953 383
j.oslak@centrumd8.cz

 

Jana Beránková
Case manager
 +420 604 727 620
j.berankova@centrumd8.cz

 

Barbora Nováková
Zdravotní mediátor
+420 606 052 073 
b.novakova@centrumd8.cz

Kdy?

Termín a místo našeho setkání domluvíme telefonicky, přizpůsobíme se vaší situaci.

Kde?

  • Podluská 752 v Roudnici nad Labem
  • V kavárně, nebo klidně u Vás doma