Právní a mediační poradna

Na základě poptávky a potřebnosti jsme v prosinci 2018 založili „Právní a mediační poradnu“, v rámci které nabízíme mediace a právní poradenství.

Služby „Právní a mediační poradny“ jsou zpoplatněny.

  • Klienti se na nás nejčastěji obrací v situaci, kdy potřebují právně závaznou dohodu, jak budou pečovat o své děti po rozchodu nebo rozvodu manželství, a to včetně sdílení nákladů na děti.
  • Také se na nás obracejí rodiče, kteří žijí odděleně již nějakou dobu a potřebují provést změny péče nebo vyživovací povinnosti dle aktuálního věku dětí nebo potřebují zlepšit vzájemnou komunikaci.
  • Občas se na nás obracejí páry rodičovské i bezdětné, které se potřebují vědomě rozhodnout, zda mají žít spolu nebo odděleně.
  • Někdy se na nás obracejí další rodinní příslušníci, kteří potřebují vyřešit nějakou spornou otázku, např. rodič a dospívající dítě nebo prarodiče a rodiče nezletilých dětí.

Mgr. Míša Kopalová

rodinná mediátorka a sociální pracovnice

Kontakt:
tel: 737 951 323
email: m.kopalova@centrumd8.cz

Služby právní a mediační poradny jsou zpoplatněny – 500 Kč/h, nejčastěji trvá sezení 3 hodiny.