Na naší pobočce v Kralupech nad Vltavou provozujeme 2 Dětské skupiny po dvanácti dětech.

Nepřijali Vaše dítě do státní školky nebo si jen chcete zkrátit rodičovskou dovolenou? Právě pro tyto případy jsme tu pro Vás…

Dětská skupina Déčko Třebízského I. a II. nabízí:

 • přijímáme děti již od 1,5 roku (nejčastěji jsou u nás děti od 1,5 roku do 4 let)
 • pestrý program po celý den (rozumová, hudební, pohybová a výtvarná výchova)
 • každý týden jiné téma dle školního vzdělávacího programu
 • provozní doba od 7 h – 16 h (dle dohody do 17 h)
 • otevřeno i o prázdninách
 • adaptační program
 • individuální přístup
 • sídlíme v budově s oploceným pozemkem 750 m2 a herními prvky.

Pojďte nahlédnout jak to u nás vypadá a co všechno pro vás i vaše děti zajistíme.

 

Vážení,

rádi bychom Vás informovali, že právě probíhají zápisy na příměstské tábory tábory.

Stravu nám zajišťuje ZŠ a MŠ Třebízského. Zde naleznete aktuální jídelníček na tento týden:

Jídelníček ZŠ Třebízského

Lucie Šimralová
pečující osoba Dětské skupiny Déčko Třebízského I.


Simona Jelínková
pečující osoba Dětské skupiny Déčko Třebízského I.Bc. Olga Stará
pečující osoba Dětské skupiny Déčko Třebízského II.


Michaela Vopalecká
pečující osoba Dětské skupiny Déčko Třebízského II.

Dětská skupina Déčko Třebízského I.

Dětská skupina Déčko Třebízského II.
Třebízského 524
278 01 Kralupy n. Vltavou


Omluvy, docházka, akce Dětské skupiny Déčko Třebízského I. a II.

Omluvy a náhrady v Rezervačním systému pro stávající rodiče

Telefon: 773 255 697

Email: dstrebizskehoI@centrumd8.cz dstrebizskehoII@centrumd8.cz


Recepce – platby, vyúčtování

Telefon: 734 621 386

Email: kralupy@centrumd8.cz

Školné na školní rok 2023/24

Docházka Školkovné Příprava Celková měsíční platba
5  dnů / týden

(prům. 21 dní)

             4 700,00 Kč              1 300,00 Kč                6 000,00 Kč
4  dny / týden

(prům. 16 dní)

             4 600,00 Kč          520,00 Kč                5 120,00 Kč
3  dny / týden

(prům. 12 dní)

             4 400,00 Kč            – Kč                4 400,00 Kč
2  dny / týden

(prům. 8 dní)

             3 200,00 Kč                       – Kč                3 200,00 Kč
1  den / týden

(prům. 4 dny)

             1 750,00 Kč                          – Kč                1 750,00 Kč

Stravné činí 102,-Kč / den.

Jednorázové vstupy 350,-Kč.

1. Provozní doba

Dětská skupina Déčko Třebízského I. a Dětská skupina Déčko Třebízského II.  je provozována každý všední den od pondělí do pátku, v době od 7 do 16:00 hodin (po dohodě do 17 hodin).  V době státních svátků je školka uzavřená.
Děti se nahlašují na celý měsíc dopředu – jde- li o dlouhodobou docházku.

2. Věk dítěte

Dětská skupina Déčko Třebízského I. a Dětská skupina Déčko Třebízského II. (dále jen DS) je určena pro děti od 1,5 roku do 6 let (nejčastěji 1,5 – 4 roky).

3. Příjem dítěte

Do DS přijímáme děti během celého roku. Dítě je možné přihlásit k docházce v různé kombinaci. Konkrétní možnosti kombinací návštěvnosti jsou na doptání telefonicky či emailem.

Příchod do Dětské skupiny je v čase mezi 7.00 a 8.00 hodinou. Pozdější příchod je možný pouze po předchozí individuální dohodě.
Při příchodu do DS Vaše dítě přezujte do bačkůrek a převlečte do pohodlného oblečení v dětské šatně.  Všechny děti by měly mít v šatně náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláčky nebo punčocháče) pro případ malé „nehody“. Pokud používají plenky, vezměte s sebou.
Před první návštěvou je nutné vyplnit u každého dítěte Evidenční list, který obsahuje potřebné údaje o dítěti a zákonných zástupcích včetně telefonického spojení, na kterém jste po dobu pobytu dítěte v našem centru k zastižení. Údaje o dítěti budou u nás založeny v databázi. Informace jsou chráněny před zneužitím v souladu s ustanovením zákona č. 101/ 2000 sb. o ochraně osobních údajů. Vyplněním Evidenčního listu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Dítě se zdravotním omezením přijímáme na základě individuálního posouzení, máme právo takové dítě z personálních a provozních důvodů odmítnout.

4. Předání dítěte

Vyzvedávání dětí po obědě je možné mezi 11.45 a 12.00, odpolední vyzvedávání od 15.00 do 16.00 (dle dohody do 17.00). Vyzvedávání dětí mimo tuto stanovenou dobu lze po předchozí individuální domluvě.
Při vyzvednutí dítěte se doprovod prokáže (na vyžádání personálu) občanským průkazem. Pokud bude dítě vyzvedávat jiná osoba, musí být předem zapsána v Evidenčním listě. Doprovod nesmí být mladší 18 let.
V případě, že dítě nebude vyzvednuto do konce provozní doby, účtujeme si za každou další započatou hodinu poplatek 200,- Kč. Rodiče budou vyrozuměni všemi dostupnými způsoby. Dále informujeme policii.

5. Omluvy dětí

V případě nemoci či předem neznámé a neplánované nepřítomnosti dítěte v DS, prosíme o omluvu  den dopředu, a to nejpozději do 13:00h zapsáním do rezervačního systému, telefonicky či sms zprávou na tel.čísle: 773 255 697 nebo e-mailem: dstrebizskehoI@centrumd8.cz , dstrebizskehoII@centrumd8.cz   jinak Vám bude účtováno stravné a nebudete mít nárok na náhradu.
Změna způsobu docházky je možná vždy po individuální domluvě.

6. Důležité informace pro vás

Personál má právo odmítnout dítě, které vykazuje známky nemoci. Toto opatření je v zájmu všech malých dětí a jejich rodičů. Alergie či jiná stálá onemocnění prosím zapište do Evidenčního listu. V případě, že dítě bude jevit známky onemocnění během pobytu v DS, bude personál kontaktovat osoby uvedené v Evidenčním listu, které musí v takovém případě zajistit neodkladné vyzvednutí dítěte. Pečující osoby nesmějí dětem během pobytu v DS podávat žádné léky. Výjimkou jsou pouze děti s chronickým onemocněním (astma, srdeční nemoci apod.), tuto potřebu musí vždy nařídit a potvrdit ošetřující lékař dítěte.
Zároveň prosíme rodiče o nahlášení výskytu infekční choroby a případného výskytu vší.

7. Důležité pro Vaše dítě

V případě jakéhokoliv zranění pečující osoba zajistí základní ošetření dítěte, v případě vážnějšího poranění voláme rychlou záchrannou službu č. 155.

8. Co potřebuje vaše dítě do Dětské skupiny:

– domácí obuv
– pohodlné oblečení
– starší oblečení na zahradu
– náhradní oblečení pro případ „malé nehody“ – bude ponecháno v šatně
– pyžamo a oblíbenou hračku na spaní
– cyklistickou lahev na pití
– pleny, v případě že je Vaše dítě nosí

Prosíme, všechny věci dětí řádně označené.

9. Personál

O vaše děti se stará personál, který má potřebné vzdělání pečující osoby.

DENNÍ PROGRAM dává dětem pravidelný řád, ovšem je flexibilní k potřebám dětí a k jakékoliv situaci.

7:00 – 8:15 
Příchod dětí
hry a činnosti dle volby dětí, individuální  práce s dětmi

8:15 – 8:30
Ranní kruh
přivítání s dětmi oblíbenou básničkou, spočítání kamarádů ve školce, povídání „co je dnes za den, jakou má kdo značku ve školce, jaké je roční období“ atd. Povídání na aktuální téma týdne.

8:30 – 9:00      
Osobní hygiena, dopolední svačina

9:00 – 9:30
Hry a činnosti dle volby dětí, individuální  práce s dětmi

9:30 – 10:00
Řízená vzdělávací činnost
didakticky cílené činnosti výtvarné, pracovní, hudební, dramatické. Tématicky zaměřené činnosti jsou v letních měsících vykonávány na školní zahradě.

10:00 – 11:15 
Pobyt venku
Příprava na pobyt venku, pobyt dětí na školní zahradě nebo procházka do okolí.

11:30 – 12:00 
Osobní hygiena, oběd

12:00 – 14:00
Odpolední klid

14:00 – 14:30 
Osobní hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:00
Volné činnosti dětí
za příznivého počasí pobyt na zahradě školky. Odchod s rodiči domů.

Předpoklady pro přijetí

 

 1. Do DS Déčko Třebízského I. a Déčko Třebízského II. jsou zpravidla přijímány děti ve věku 1,5 –6 let (nejčastěji 1,5 – 4 roky) na základě písemné přihlášky
 2. Dítě i zákonný zástupce musí mít trvalé bydliště v ČR.
 3. Alespoň jeden z rodičů je zaměstnán, vykonává podnikatelskou činnost, nebo studuje. Pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá. Tato podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do dětské skupiny.
 4. Rodič dítěte doloží svůj pracovně právní vztah se zaměstnavatelem potvrzením o existujícím pracovně právním vztahu, nebo pokud podniká, doloží potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení o tom, že je účasten na důchodovém pojištění. U nezaměstnaných rodičů doloží rodič potvrzení od úřadu práce o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. U rodiče, který je studentem, bude doloženo potvrzení o studiu.
 5. Umístění dítěte do dětské skupiny vede k pomoci rodičům s jejich uplatněním na trhu práce.
 6. Rodič dítěte vyplní po přijetí dítěte do dětské skupiny a na konci účasti na projektu monitorovací list podpořené osoby.
 7. Dítě je fyzicky i psychicky zdravé a podrobilo se pravidelnému stanovenému očkování, což bude doloženo lékařským posudkem.
 8. Dítě je schopno samostatné chůze.
 9. Dítě je schopno dlouhodobého odloučení od rodičů.
 10. Rodiče dítěte jsou ochotni k úzké spolupráci s dětskou skupinou.
 11. Rodič dítěte se zaváže, že dodrží domluvenou docházku doloženou v žádosti o umístění dítěte v dětské skupině.
 12. O přijetí dítěte rozhoduje vedení dětské skupiny.
 13. V případě velkého počtu přihlášek budou vybrány ty s pravidelnou docházkou tj. 5x týdně min. 6h denně.
 14. Dítě může být do DS přijato i v průběhu roku, pokud to umožní kapacitní podmínky.

Naše filosofie

Východiska a principy výchovy a péče

Poslání

„Nejsme jenom školka, jsme šťastné místo pro rozvoj Vašich dětí“

Vize
Nabízet kvalitní a cenově dostupné zařízení pro děti, kam děti budou chodit rády, s důvěrou a beze strachu. Rozvíjet dítě všestranně a být přirozenou oporou pro rodiče.

Hodnoty
Otevřenost, vzájemná důvěra a respekt, ohleduplnost, zdravé sebevědomí, tolerance, samostatnost, empatie.

Zaměření/priority
Naší prioritou je rozvíjet dítě všestranně, tudíž během celého týdne zařazujeme tyto aktivity:

 • hudební,
 • pohybové,
 • výtvarné,
 • vedoucí k rozvoji rozumových a poznávacích schopností,
 • vedoucí k rozvoji estetického vnímání.

Postoj k výchově a péči
Při výchově a péči o děti v Dětské skupině Déčko Třebízského I.,II. je kladen důraz na socializaci dětí ve vrstevnické skupině s ohledem na individuální přístup pečujících osob.

Metody práce s dětmi
Učení nápodobou a hrou, podpora rozvoje sebeobsluhy, podpora rozvoje řeči, podpora rozvoje jemné a hrubé motoriky, podpora rozvoje představivosti, kreativity a fantazie, podpora rozvoje sluchového vnímání, podpora pohybových dovedností. 

Nadstavbová nabídka zájmových aktivit

Během roku zařazujeme jednorázové aktivity pro rodiče a prarodiče s dětmi:

 • týden otevřených dveří,
 • lampiónový průvod,
 • adventní tvoření,
 • mikulášská nadílka,
 • týden pro rodinu,
 • ukončení školního roku.

Během roku nabízíme pro rodiče s dětmi zájmové aktivity v rámci Centra D8:

 • tanečky,
 • hudební kurzy Yamaha,
 • cvičení pro batolata,
 • znakování se zpěvem a hrou,
 • dramaťáček pro nejmenší.

Identita Dětské skupiny

UČITELKA A DĚTI

 • je příjemná, milá, vstřícná, kreativní, empatická a tolerantní
 • je pomocníkem a kamarádem
 • pomáhá u dětí rozvíjet intelekt, dovednosti a schopnosti
 • podporuje přátelství mezi dětmi
 • uvědomuje si, že je pro děti vzorem
 • snaží se děti učit a respektovat pravidla AZ školky
 • umí si získat a udržet důvěru dětí
 • citlivě přistupuje k důvěrným informacím o dětech
 • nepoužívá žádné tresty, ale snaží se najít co nejvíce pozitivně motivačních prostředků

UČITELKA A RODIČE

 • má spravedlivý přístup ke všem rodičům
 • při rozhovoru s rodiči je příjemná, milá a usměvavá
 • ve vztahu k rodičům zvládá komunikaci zahrnující vyslechnutí, pochopení a respekt
 • srozumitelně a objektivně informuje rodiče o úspěších a chování dětí
 • v přítomnosti rodičů si nikdy nevyřizuje soukromé záležitosti

UČITELKA A KOLEGYNĚ

 • aktivně spolupracuje s vedením AZ školky a s kolegyněmi
 • informuje se o dění v AZ školce a přispívá svými návrhy ke zlepšení chodu AZ školky tam, kde to považuje za nezbytné
 • je loajální k AZ školce na veřejnosti

UČITELKA SOBĚ

 • má morální a mravní vystupování
 • dodržuje vnitřní řád a pravidla AZ školky – to co vyžaduje po dětech, vyžaduje od sebe sama
 • umí přiznat vlastní chybu
 • není lhostejná
 • pečuje o svůj zevnějšek

Zásobník básniček

Dobrý den
Dobrý den, dobrý den,
dneska máme krásný den.
Ručičky jsou na tleskání
a nožičky na dupání.
Dobrý den, dobrý den,
dneska zlobit nebudem.
Ještě si to užijem!

Dešťové kapičky
Dešťové kapičky,
dostaly nožičky.
Běhaly po plechu,
dělaly neplechu.

Brambora
Kutálí se ze dvora
tákhle velká brambora.
Neviděla, neslyšela,
že na ní padá závora.
Kam koukáš, ty závoro?
Na tebe ty bramboro.
Kdyby tudy projel vlak,
byl by z tebe bramborák.

Moje tělo
Levá ruka, pravá ruka,
do dlaně ti prstík ťuká.
Pěsti, lokty, ramena,
hlava, břicho, kolena.
Čelo, brada, nos.
Honza chodí bos.

Foukej, foukej
Foukej, foukej větříčku,
shoď mi jednu hruštičku.
shoď mi jednu nebo dvě.
budou sladké obě dvě.

Byl jednou jeden král
Byl jednou jeden král,
už nevím, kde kraloval,
ale slavný byl.
Na trůn sed,
usnul hned.
Pak vyskočil,
dokolečka se zatočil.

Levá pravá
Levá pravá, levá pravá,
tak se chodí do světa,
kdo to splete můj ty světe,
to je velký popleta.
Levá pravá, levá pravá,
ze schodů i ze vrátek,
kdo to splete můj ty světe,
nevrátí se nazpátek.

Čáp
Na komíně sedí čáp,
zobák dělá klapy, klap.
Klapy, klap, klapy, klap,
udělej to taky tak.

Žába
Leze žába po žebříku,
natahuje elektriku.
Nejde to, nejde to,
necháme to na léto.

Chodí, chodí lev
Chodí, chodí lev, dělá velký řev!
Za ním skáčou opice, drzé jsou jak ploštice.
Chodí, chodí slon, velký jako hrom!
Za ním skáčou opice, drzé jsou jak ploštice.
Chodí, chodí krokodýl, plave v řece Nil!
Za ním skáčou opice, drzé jsou jak ploštice.

Letadlo
Letí, letí letadlo,
koho by to napadlo.
Vyletělo mezi mráčky,
pozdravilo všechny ptáčky.
Obletělo celý svět,
vrátilo se na zem zpět.

Ruce
Ruce, ruce, ručičky
máte pěkné prstíčky.
Máte hezké dlaně,
zatleskáme na ně!

Velryba
Kolébá se velryba,
celé moře rozhýbá.
Od prostředka ke kraji,
až se vlny dělají!

Všechny svoje prsty
Všechny svoje prsty
schováme do hrsti.
Spočítám je hned,
jedna, dva, tři, čtyři, pět!

Vláček
Jede vláček krajem,
my si na něj hrajem.
Vláček vjíždí do stanice,
jmenuje se …. tleskanice.
Jede vláček krajem,
my si na něj hrajem.
Vláček vjíždí do stanice,
jmenuje se …běhanice…, skákanice apod.

Čáry máry fuk
Čáry máry fuk, ať tu není kluk.
Ať tu nejsou holčičky, ať tu…mňoukaj kočičky.
Čáry máry fuk, ať tu není kluk.
Ať tu nejsou holčičky, ať tu… štěkaj pejsci… lítaj motýlci apod.

Červíček
Červe červe červíčku,
neubližuj jablíčku.
Jablíčko by plakalo,
ze stromu by padalo.

Kolotoč
Otáčej se kolotoči,
kdo se točí, valí oči.
Otáčej se tam i zpět,
uvidíme celý svět.

Bedla
Stojí, stojí bedla,
ráda by si sedla.
A vzala si pletení,
nohy už jí dřevění.

Paci, paci, pacičky
Paci, paci, pacičky,
to jsou moje ručičky.
Ťapy, ťapy, ťapičky,
to jsou moje nožičky.
Ručky aby dělaly,
nožky aby běhaly.
Očka aby viděla,
ouška aby slyšela.
Pusinka je na papání
a nosánek na čmuchání.

Záchranné složky
155 lékař je tu hned.
158 znám, policisty zavolám.
150 hasiči, oheň jenom zasyčí.

„Dítě nechodí do kolektivu pořád, jen když je zdravé“

Prohlédněte si názorně a přehledně zpracovanou brožuru, která vám může být návodem i pomocníkem při nemoci vašich dětí.

Pro přečtení klikněte zde: Informační brožura pro rodiče dětí navštěvující dětské skupiny 2023

Jsme hrdý člen sítě mojedetskaskupina.cz