Veřejná sbírka

Podpořte znevýhodněné rodiny s dětmi i Vy

Centrum D8 zahájilo 1. 9. 2013 veřejnou sbírku na podporu znevýhodněných rodin s dětmi v Roudnici n/L a okolí. Získané finanční prostředky jsou použity na poskytování sociální služby Klíč – poradna pro rodiny (Odborné sociální poradenství). Na dobrou věc můžete přispět hned dvěma způsoby. Buď pomocí sbírkového účtu č. 2108991140/2700 nebo vhozením mincí či papírových bankovek do sbírkových pokladniček. Jedna z nich je například na recepci centra, druhou pravidelně naleznete 1x do měsíce na stánku Centra D8 na místních farmářských trzích. O dalších místech Vás budeme aktuálně informovat na facebooku Centra D8.

Tímto také oslovujeme všechny podnikatele a firmy v Roudnici n/L, aby nás kontaktovali, pokud by měli zájem umístit sbírkovou pokladničku Centra D8 právě v jejich provozovně či firmě. I tak můžete udělat dobrý skutek.

Už teď děkujeme všem, kteří se do veřejné sbírky zapojí a podpoří činnost Centra D8. Děkujeme tímto Unicredit Bank v Roudnici n/L, která nám vyšla vstříc a poskytuje nám veškeré bankovní služby zdarma.

Zajímá vás něco o veřejných sbírkách: www.verejnesbirky.cz