Ochrana osobních údajů a GDPR

Shromažďování osobních dat v organizaci Centrum D8 o. p. s. vychází jednak z norem společnosti Centrum D8 o. p. s., jednak z Vašeho výslovného souhlasu se zpracováním dat týkajících se údajů o subjektu údajů /dítě/ a jednak ze zpracování údajů o zákonném zástupci subjektu údajů /rodič/.

Normy společnosti (jsou to veškeré informace a podklady týkající se studenta potřebný pro navštěvování kurzů a jednorázových akcí a informace o zákonných zástupcích pro případné zkontaktování)

  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • email
  • telefonní číslo
  • docházkový systém (Webooker – Aperus, s. r. o.)

Potřebný výslovný souhlas (za účelem informovanosti či propagace jednorázových akcí)

  • souhlas se zveřejněním fotografií, popř. videozáznamu, dítěte/dětí na internetu
  • souhlas se zveřejněním fotografií, popř. videozáznamu, dítěte/dětí na sociální síti
  • souhlas se zveřejněním fotografií dítěte/dětí ve výroční zprávě společnosti Centrum D8

Podklad pro udělení Vašeho výslovného souhlasu s poskytnutím výše uvedených souhlasů dostanete v den konání jednorázové akce.

Svůj souhlas můžete udělit, či neudělit, můžete ho též udělit na určitou dobu.