23

Klíč - poradna pro rodiny

 • poskytuje terapeutickou pomoc jednotlivcům/rodinám, které se ocitly v nelehké životní situaci  (osobní vztahové problémy – partnerské či rodinné, problémy s komunikací, řešení náročné životní situace, krize)
 • otevírá cestu k novým pohledům na problém a novým způsobům řešení
 • nabízí klidné, bezpečné prostředí pro sdílení vašich problémů, naslouchání a odbornou pomoc při řešení nelehké životní situace
 • snaží se pomáhat dětem a rodinám, při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů
 • pracuje s dětmi, kterým hrozí umístění do ústavního zařízení
 • poskytuje pomoc a podporu rodině, ve které již došlo k soudnímu nařízení ústavní péče (sanace biologických rodin)
 • spolupracuje s dalšími institucemi, které se otázkou ohroženého dítěte zaobírají a které jsou v dosahu města Roudnice nad Labem a blízkého okolí
 • respektuje práva klientů a zaručuje mlčenlivost
 • služba je poskytována bezplatně
 • Individuální a rodinné konzultace/terapie
 • Základní psychologické poradenství a sociálně-terapeutické poradenství

   

 • rozvodové spory
 • výchovné problémy dětí
 • vztahové problémy v rodině
 • záškoláctví
 • duševní stabilizaci

Chod sociální služby Klíč – poradna pro rodiny zajišťují:


Mgr. Edita Zárubová

vedoucí služby a sociální pracovník

Kontakt:
tel: +420 771 170 492
email: e.zarubova@centrumd8.cz


 Mgr. Jitka Francová

rodinné a sociální poradenství
Kontakt:
tel: 771 145 101
email: j.francova@centrumd8.cz


Mgr. Markéta Vrbová

sociální pracovnice
Kontakt:
tel: 778 063 268
email: m.vrbova@centrumd8.cz


Mgr. Míša Kopalová

rodinný terapeut
Kontakt:
tel: 737 951 323
email: m.kopalova@centrumd8.czMgr. Štěpánka Kňourková Horáková

sociální pracovnice
Kontakt:
tel: 775 725 875
email:  s.k.horakova@centrumd8.cz


Klademe důraz na to, abychom jednotlivé „případy“ řešili tzv. multidisciplinárním způsobem. V této souvislosti spolupracujeme s:

 • pracovníky OSPOD
 • kurátory
 • výchovnými poradci a školními psychology
 • mediátory
 • psychology
 • právnická podpora

Klíč – poradna pro rodiny
Husovo náměstí 47
413 01 Roudnice nad Labem

Každý klient má možnost a právo vyjádřit svou nespokojenost v průběhu spolupráce. Klient může vyjádřit nespokojenost s fungováním služby, poskytovanými službami, přístupem a chováním pracovníka nebo jiného zaměstnance, s vedením služby nebo organizace. Stejně tak na ně může podat ústní či písemnou stížnost. Za vyjádření nespokojenosti nebo podání stížnosti nesmí klienta nikdo trestat. Stížnost může podat kdokoliv – spolupracující odborník, zaměstnanec, veřejnost, blízká osoba klienta aj.

Pokud jste s čímkoliv nespokojeni, budeme rádi, když nám to sdělíte. Můžete se obrátit na svého klíčového pracovníka, vedoucího služby p. Martínka nebo ředitelku Centra D8 o.p.s. pí. Levíčkovou, kteří s Vámi situaci proberou a budou se snažit najít vhodné řešení.

Pokud nejste s řešením spokojeni nebo chcete podat stížnost, obraťte se prosím na ředitelku Centra D8 o.p.s. pí. Levíčkovou (osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem). Stížnost také můžete hodit do schránky důvěry umístěné v provozních prostorech služby na adrese Podluská 752, 41301, Roudnice nad Labem. Schránku důvěry vybírá vedoucí služby každý týden.

Do stížnosti prosím uveďte, s čím jste nespokojeni (proč, na koho/na co si chcete stěžovat), popis situace a kdy k ní došlo. Tyto informace nám pomohou lépe situaci porozumět a dále ji řešit. Také uveďte kontakt (poštovní nebo e-mailová adresa), na který chcete dostat informace o vyřízení stížnosti. Odpověď Vám přijde do 30 dnů od přijetí stížnosti. Stížnost je možné podat i anonymně, v takovém případě se odpověď objeví na nástěnce v provozních prostorech Centra D8 o.p.s. nad schránkou důvěry a bude tam po dobu 30 dnů od vyřízení stížnosti .

Všechny podané stížnosti bereme vážně a evidujeme je.

Kontakty:

Iveta Levíčková – Ředitelka Centra D8 o.p.s.
tel. 776 004 289
e-mail: i.levickova@centrumd8.cz
Centrum D8 o.p.s., Neklanova 2706, 413 01 Roudnice nad Labem

Mgr. Jan Martínek – vedoucí služby
tel. 777 783 159
e-mail: j.martinek@centrumd8.cz

Pokud nejste s vyřízením stížnosti spokojeni nebo si chcete stěžovat na ředitelku Centra D8 o.p.s. pí. Levíčkovou, můžete se písemně obrátit na předsedu správní rady Centra D8 o.p.s., na adrese Správní rada, Centrum D8 o.p.s., Neklanova 2706, 413 01 Roudnice nad Labem. Stížnost projednává správní rada, která má na vyřízení stížnosti 60 dnů od přijetí stížnosti. O vyřízení stížnosti Vás bude informovat písemně.

Pokud nejste s vyřízením stížnosti spokojeni, můžete se obrátit písemně na:
– Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí, oddělení OSPOD, Velká Hradební 3118/48,
Ústí nad Labem
– Český helsinský výbor, Štefánikova 216/21, 150 00 Praha – Smíchov
– Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

Vyřízení stížnosti se můžete také domáhat soudní cestou