23

Klíč - poradna pro rodiny

 • poskytuje terapeutickou pomoc jednotlivcům/rodinám, které se ocitly v nelehké životní situaci  (osobní vztahové problémy – partnerské či rodinné, problémy s komunikací, řešení náročné životní situace, krize)
 • otevírá cestu k novým pohledům na problém a novým způsobům řešení
 • nabízí klidné, bezpečné prostředí pro sdílení vašich problémů, naslouchání a odbornou pomoc při řešení nelehké životní situace
 • snaží se pomáhat dětem a rodinám, při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů
 • pracuje s dětmi, kterým hrozí umístění do ústavního zařízení
 • poskytuje pomoc a podporu rodině, ve které již došlo k soudnímu nařízení ústavní péče (sanace biologických rodin)
 • spolupracuje s dalšími institucemi, které se otázkou ohroženého dítěte zaobírají a které jsou v dosahu města Roudnice nad Labem a blízkého okolí
 • respektuje práva klientů a zaručuje mlčenlivost
 • služba je poskytována bezplatně
 • individuální a rodinné konzultace/terapie
 • základní psychologické poradenství a sociálně-terapeutické poradenství

 •  Bc. Ivana Řezáčová Filipová

  mediační terapeut
  Kontakt:
  tel: 777 885 068
  email: ivanarihovafilipova@gmail.com

 •  Mgr. Michaela Kopalová

  mediační terapeut
  Kontakt:
  tel: 737 951 323
  email: m.kopalova@centrumd8.cz

 • rozvodové spory
 • výchovné problémy dětí
 • vztahové problémy v rodině
 • záškoláctví
 • duševní stabilizaci

Chod sociální služby Klíč – poradna pro rodiny zajišťují:


Mgr. Jan Martínek

vedoucí služby a sociální pracovník

Kontakt:
tel: 777 783 159
email: j.martinek@centrumd8.cz


Mgr. Radka Rybáková

psycholožka, psychoterapeutka

Kontakt:
tel: 775 725 875
email: r.rybakova@centrumd8.cz


 Mgr. Jitka Francová

rodinné a sociální poradenství
Kontakt:
tel: 771 145 101
email: j.francova@centrumd8.cz


Mgr. Kamila Klupáková

rodinné a sociální poradenství
Kontakt:
tel: 775 725 234
email: k.klupakova@centrumd8.cz


Klademe důraz na to, abychom jednotlivé „případy“ řešili tzv. multidisciplinárním způsobem. V této souvislosti spolupracujeme s:

 • pracovníky OSPOD
 • kurátory
 • výchovnými poradci a školními psychology
 • mediátory
 • psychology
 • právnická podpora

Klíč – poradna pro rodiny
Husovo náměstí 47
413 01 Roudnice nad Labem

Každý klient má možnost a právo vyjádřit svou nespokojenost v průběhu spolupráce. Klient může vyjádřit nespokojenost s fungováním služby, poskytovanými službami, přístupem a chováním pracovníka nebo jiného zaměstnance, s vedením služby nebo organizace. Stejně tak na ně může podat ústní či písemnou stížnost. Za vyjádření nespokojenosti nebo podání stížnosti nesmí klienta nikdo trestat. Stížnost může podat kdokoliv – spolupracující odborník, zaměstnanec, veřejnost, blízká osoba klienta aj.

Pokud jste s čímkoliv nespokojeni, budeme rádi, když nám to sdělíte. Můžete se obrátit na svého klíčového pracovníka, vedoucího služby p. Martínka nebo ředitelku Centra D8 o.p.s. pí. Fidlerovou, kteří s Vámi situaci proberou a budou se snažit najít vhodné řešení.

Pokud nejste s řešením spokojeni nebo chcete podat stížnost, obraťte se prosím na ředitelku Centra D8 o.p.s. pí. Fidlerovou (osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem). Stížnost také můžete hodit do schránky důvěry umístěné v provozních prostorech služby na adrese Podluská 752, 41301, Roudnice nad Labem. Schránku důvěry vybírá vedoucí služby každý týden.

Do stížnosti prosím uveďte, s čím jste nespokojeni (proč, na koho/na co si chcete stěžovat), popis situace a kdy k ní došlo. Tyto informace nám pomohou lépe situaci porozumět a dále ji řešit. Také uveďte kontakt (poštovní nebo e-mailová adresa), na který chcete dostat informace o vyřízení stížnosti. Odpověď Vám přijde do 30 dnů od přijetí stížnosti. Stížnost je možné podat i anonymně, v takovém případě se odpověď objeví na nástěnce v provozních prostorech Centra D8 o.p.s. nad schránkou důvěry a bude tam po dobu 30 dnů od vyřízení stížnosti .

Všechny podané stížnosti bereme vážně a evidujeme je.

Kontakty:

Iveta Fidlerová – Ředitelka Centra D8 o.p.s.
tel. 776 004 289
e-mail: fidlerovaiveta@email.cz
Centrum D8 o.p.s., Neklanova 2706, 413 01 Roudnice nad Labem

Mgr. Jan Martínek – vedoucí služby
tel. 777 783 159
e-mail: j.martinek@centrumd8.cz

Pokud nejste s vyřízením stížnosti spokojeni nebo si chcete stěžovat na ředitelku Centra D8 o.p.s. pí. Fidlerovou, můžete se písemně obrátit na předsedu správní rady Centra D8 o.p.s., na adrese Správní rada, Centrum D8 o.p.s., Neklanova 2706, 413 01 Roudnice nad Labem. Stížnost projednává správní rada, která má na vyřízení stížnosti 60 dnů od přijetí stížnosti. O vyřízení stížnosti Vás bude informovat písemně.

Pokud nejste s vyřízením stížnosti spokojeni, můžete se obrátit písemně na:
– Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí, oddělení OSPOD, Velká Hradební 3118/48,
Ústí nad Labem
– Český helsinský výbor, Štefánikova 216/21, 150 00 Praha – Smíchov
– Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

Vyřízení stížnosti se můžete také domáhat soudní cestou

Právní a mediační poradna

Na základě poptávky a potřebnosti jsme v prosinci 2018 založili „Právní a mediační poradnu“, v rámci které nabízíme mediace a právní poradenství.

Služby právní a mediační poradny jsou zpoplatněny – 500 Kč/h, nejčastěji trvá sezení 3 hodiny.

 • Klienti se na nás nejčastěji obrací v situaci, kdy potřebují právně závaznou dohodu, jak budou pečovat o své děti po rozchodu nebo rozvodu manželství, a to včetně sdílení nákladů na děti.
 • Také se na nás obracejí rodiče, kteří žijí odděleně již nějakou dobu a potřebují provést změny péče nebo vyživovací povinnosti dle aktuálního věku dětí nebo potřebují zlepšit vzájemnou komunikaci.
 • Občas se na nás obracejí páry rodičovské i bezdětné, které se potřebují vědomě rozhodnout, zda mají žít spolu nebo odděleně.
 • Někdy se na nás obracejí další rodinní příslušníci, kteří potřebují vyřešit nějakou spornou otázku, např. rodič a dospívající dítě nebo prarodiče a rodiče nezletilých dětí.

Mgr. Míša Kopalová

rodinná mediátorka a sociální pracovnice

Kontakt:
tel: 737 951 323
email: m.kopalova@centrumd8.cz