Posláním služby je profesionální podpora a pomoc náhradním rodinám, které mají v péči nezletilé svěřené dítě. Věnujeme se primárně rodinám, které mají dítě v dlouhodobé pěstounské péči nebo jsou jejich poručníci.

Dále podporujeme zájemce a žadatele (budoucí náhradní rodiče) v procesu získání dítěte do své péče prostřednictvím poskytnutí informací o potřebných postupech a krocích.

Doprovázíme náhradní rodiny v oblastech Roudnice nad Labem a Kralupy nad Vltavou.

Služba funguje v rámci Centra D8 o.p.s. od ledna roku 2014. Služba je bezplatná, podmínkou poskytnutí většiny služeb je uzavření dohody o výkonu pěstounské péče s Centrem D8. Vzdělávání pořádáme i pro pěstouny z jiných doprovázejících organizací či doprovázené OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí), informace o náhradní rodinné péči poskytujeme všem zákazníkům.

Posláním služby je profesionální podpora a pomoc náhradním rodinám, které mají v péči nezletilé svěřené dítě. Věnujeme se primárně rodinám, které mají dítě v dlouhodobé pěstounské péči nebo jsou jejich poručníci.
Dále podporujeme zájemce a žadatele (budoucí náhradní rodiče) v procesu získání dítěte do své péče prostřednictvím poskytnutí informací o potřebných postupech a krocích.

Cíle:

 • zvyšování kompetencí pečujících osob
 • podpora pěstounů, poručníků a dětí v jejich péči v náročných životních či výchovných situacích poskytnutím informací, rad a pomoci
 • prostřednictvím návštěv v rodině a další komunikace s dítětem sledovat, jak se dítě v rodině má a zda jsou jeho potřeby naplňovány
 • podpora dobrých rodinných vztahů v rámci náhradní rodiny
 • zajištění bezpečného kontaktu dítěte náhradní rodině s původní rodinou
 • zajištění podpory žadatelů o NRP v průběhu procesu zprostředkování, a to jak v průběhu prověřování a příprav, tak především v průběhu přijímání konkrétního dítěte
 • zvyšovat povědomí veřejnosti o náhradní rodinné péči

Seznam činností, které vykonáváme na základě pověření:

 • Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče (dle §47b zákona o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999
 • Sledujeme a podporujeme naplňování potřeb, přání a práv pěstounské péče
 • Pomáháme dětem i pěstounům při řešení běžných i náročných situací a s procesem pěstounské péče (umístění do rodiny, zvykání si na nové prostředí, podpora při řešení problémů, vztah s původní rodinou dítěte aj.)
 • Podporujeme pěstouny v jejich roli náhradního rodiče poskytování poradenství nebo vzdělávání na téma související s pěstounství (specifika výchovy dětí s PP, komunikace a vztahy, poruchy učení a chování, sociálně právní problematika, vztah s původní rodinou dítěte aj.)
 • Pomáháme dětem i pěstounům při řešení otázek životního příběhu dítěte a vztahu s původní rodinou, pokud je to v zájmu dítěte, podporujeme bezpečný kontakt dětí v pěstounské péči s původní rodinou a pomáháme s jeho organizací (příprava dětí, rodičů, pěstounů na setkání, asistence u kontaktů, komunikace s původní rodinou aj.)
 • Poskytujeme informace, rady a pomoc všem zájemcům o náhradní rodinnou péči

Zásady naší činnosti

 • naší prioritou jako osoby pověřené sociálně právní ochraně dětí je zájem a blaho dítěte
 • při řešení různých situací se snažíme zohledňovat individualitu každého dítěte i pečujících osob, nasloucháme dětem i dospělým a respektujeme jejich názor
 • s klienty pracujeme na partnerské úrovni
 • informace o klientech jsou vždy důvěrné a jsou předávány jen subjektům, které jsou k tomu ze zákona oprávněny (např. OSPOD)
 • všichni zaměstnanci Centra D8 o.p.s. se řídí etickým kodexem organizace

Odborný tým

Mgr. Kristýna Klementová

vedoucí sociální pracovnice pro NRP

Kontakt:
tel: 775 289 735
email: k.klementova@centrumd8.czJitka Olšák

koordinátorka vzdělávání osob pečujících

Kontakt:
tel: 775 579 735
email: j.olsak@centrumd8.czBc. Milena Kohoutová

klíčová pracovnice

Kontakt:
tel: 775 725 215
email: m.kohoutova@centrumd8.cz

Michaela Valdová

klíčová pracovnice

Kontakt:

tel: 771 170 714
email: m.valdova@centrumd8.cz

 

Martina Mrázková

klíčová pracovnice

Kontakt:

tel: 739 437 133
email: m.mrazkova@centrumd8.cz

Vzdělávání

Pěstounská péče přináší různorodé situace. Děti jsou neustálým zdrojem nejrůznějším podnětů, inspirace, radosti, zamyšlení, a mnohdy situací, se kterými si pěstouni nemusí hned vědět rady nebo si nejsou jisti, zda postupují správně. Náplní vzdělávání není jen předávání informací, které pomohou vyřešit aktuální problémy či porozumět chování dítěte, ale také prostor pro vzájemné setkání pěstounů a sdílení zkušeností. Semináře probíhají interaktivně – jejich součástí je skupinová práce, diskuse.

Témata vzdělávacích aktivit jsou vybírána s ohledem na potřeby a přání osob pečujících. V současné době již spolupracujeme se stálou skupinou odborníků/lektorů, kteří mají bohaté zkušenosti s výchovou dětí v pěstounské péči, prací s dětmi a rodinami nebo problematikou náhradní rodinné péče.

Při každém semináři je pro zúčastněné i lektory připraveno zdarma drobné občerstvení, káva, čaj.

V průběhu našich seminářů v Roudnici nad Labem nabízíme hlídání dětí ve vybavené herně. S sebou si můžete přinést vlastní přezuvky (nejlépe i dětem).

Vzdělávání pěstounů v Roudnici nad Labem, Podluská 752

Datum Téma Lektor
15.1. „Důležité denní rituály a jejich vliv na psychiku a zdraví“ Lenka Kubáčová
12.2. „Mezigenerační soužití“ Bc. Michaela Lengálová
12.3. „Jak udržovat mezilidské (rodinné) vztahy na dobré úrovni“ Bc. Pavel Kalpakcis
2.4. „Obrana proti manipulaci“ Mgr. M. Šramota
11.6. „Komunikace a péče o partnerský vztah když mám dítě v pěstounské péči“ PhDr. L. Lebdušková
8.10. „Co dělat, když je dítě na mně příliš závislé“ Mgr. Zuzana Hanáková
5. 11. „Prevence a řešení šikany“ Bc. Pavel Kalpakcis

 

Vzdělávání pěstounů v Kralupech nad Vltavou, Třebízského 524

Datum Téma Lektor
29.1. „Důležité denní rituály a jejich vliv na psychiku a zdraví“ Lenka Kubáčová
19.2. „Jak pomoci překonat strach ze selhání“ Bc. Pavel Kalpakcis
19.3. „Puberta a jak s ní pracovat“ Mgr. M. Šramota
23.4. „Asertivita, jak nastavit funkční hranice“ Mgr. Věra Dufková
4.6. „Specifické poruchy chování“ Mgr. Hana Róthová
11.9. „Obrana proti manipulaci“ Mgr. M. Šramota
15.10. „Emoční vývoj dítěte, jak předcházet poruchám příjmu potravy a sebepoškozování“ Lenka Kubáčová
19.11. „Jak pomoci dětem v NRP lépe porozumět jejich kořenům“ Mgr. M. Šramota

Nepobytové vzdělávací víkendy

14.5. „ Zvládání problematických situací ve škole“ Bc. Pavel Kalpakcis
14.5. „Asertivita, jak nastavit funkční hranice“ Mgr. Věra Dufková
15.5. „Jak pomoci dětem v NRP lépe porozumět jejich kořenům“ Mgr. M. Šramota
15.5. „Emoční vývoj dítěte, jak předcházet poruchám příjmu potravy a sebepoškozování“ Lenka Kubáčová
17.9. „Puberta a jak s ní pracovat“ Mgr. M. Šramota
17.9. „Jak budovat zdravé sebevědomí“ Mgr. Věra Dufková
18.9. „Základy vedení rozhovoru s dítětem“ Mgr. Filip Hajna
18.9. “ Rodina a sourozenecké konstelace“ Mgr. Marie Šťastná

 

Na semináře je nutné se předem přihlásit:

 •       Jitka Olšák 775 579 735
 •       j.olsak@centrumd8.cz
 •       Facebook: Podřipský klub pěstounů

Kde semináře probíhají:
Centrum D8 o.p.s., Podluská 752, Roudnice nad Labem
Centrum D8 o.p.s., Třebízského 524, Kralupy nad Vltavou

Ceník pro pěstouny, kteří NEMAJÍ uzavřenou dohodu s Centrem D8 o.p.s

Vzdělávací seminář 1 300 Kč/osoba

Vzdělávací seminář-online 800 Kč/osoba

Hlídání dětí v době semináře 100 Kč/hodina

Svačina pro děti v době konání semináře 30 Kč/dítě

Ceník pro pěstouny, kteří MAJÍ uzavřenou dohodu s Centrem D8 o.p.s.

Vzdělávací seminář zdarma

Hlídání dětí v době semináře zdarma

Svačina pro děti v době konání semináře 30 Kč/dítě

Rodinám, které mají uzavřenou smlouvu, finančně přispíváme na:

 • Odlehčovací péči (letní tábory, školy v přírodě, lyžáky …) – 7 000 Kč/rodina/rok
 • Psychologickou, psychoterapeutickou nebo jinou odbornou pomoc (např. logopedie) – 5 000 Kč/rodina/rok