Aktuality


Pro děti


Nevíte kam s dětmi o prázdninách? My to za Vás vyřešíme.

V Centru D8 pro Vaše děti připravuje o letních prázdninách příměstské tábory, které mají každý týden odlišné téma, takže si opravdu i to Vaše dítko přijde na své ?

V červenci 2022 probíhají příměstské tábory v Roudnici nad Labem v rámci projektu: Centrum D8 o.p.s., příměstské tábory s CLLD. Díky tomu rodič hradí pouze náklady spojené se stravou dítěte, výlet, vstupy, jízdné.

Na červencové příměstské tábory je možno děti přihlásit pouze pokud jsou oba rodiče v aktivním pracovním poměru! Tuto skutečnost dokládají potvrzením ze zaměstnání nebo z OSSZ (živnostníci).

V srpnu 2022 neprobíhají příměstské tábory v rámci žádného v projektu, z toho důvodu si rodič hradí celkové náklady příměstského tábora sám.

Na srpnové příměstské tábory je možno děti přihlásit i v případě, že rodiče dětí nejsou  v  pracovním poměru (MD, RD, nezaměstnaný).Turnus 1. Kozí příběh 11. 7.- 15. 7. 2022
Věková skupina: 6-12 let
Lektor: Michaela Valdová
Cena: 900,-

Týden v duchu pohádky Kozí příběh, děti si zahrají spoustu zábavných her, vyrazí na výlet do Prahy kde navštíví muzeum iluzí, vyrazí na Kokořínsko kde je čeká překvapení, zažijí chemickou show a zakončí týden návštěvou jump arény.

Turnus 2. Pohádkový týden 11. 7. – 15. 7. 2022
Věková skupina: 6-12 let
Lektor: Martina Mrázková
Cena: 
900,-
Monitorovací_list_podpořené_osoby_2

Týden v duchu pohádek, děti si zahrají spoustu zábavných her, vyrazí na výlet do Prahy kde navštíví muzeum iluzí, vyrazí na Kokořínsko kde je čeká překvapení, zažijí chemickou show a zakončí týden návštěvou jump arény.

Turnus 3. Olympijský týden 11. 7. – 15. 7. 2022
Věková skupina: 6-12 let
Lektor: Veronika Louthanová
Cena:
900,-

Týden inspirovaný olympijskými hrami, děti budou soutěžit,  hrát zábavné hry, vyrazí na výlet a hlavně si vytvoří nové kamarády.

Turnus 4. Letní školička 11. 7. – 15. 7. 2022
Věková skupina: 3-5 let
Lektor: Jaroslava Babušová
Cena: 1970,-

Děti budou trávit mnoho času venku hraním míčových her, skákáním panáka, kreslením křídami a vyrazí na výlet.

Turnus 5. Polabský tulák 18. 7. – 22. 7. 2022
Věková skupina: 6-12 let
Lektor: Daniel Suchý a Tereza Nečasová
Cena: 900,-

Děti budou trávit spoustu času venku, vyzkouší si krav magu, vyrazí na výlet do jump arény a zahrají si mnoho kolektivních i soutěžních her.

Turnus 6. Staň se umělcem 18. 7. – 22. 7. 2022
Věková skupina: 6-12 let
Lektor: Kateřina Jiranová
Cena: 900,-

Popustíme uzdu své představivosti a staneme se umělci, týden plný vytváření, malování, hraní her a soutěžení,  vyrazíme spolu na výlet a užijeme si spoustu zábavy.

Turnus 7. Harry Potter  18. 7. – 22. 7. 2022
Věková skupina: 6-12 let
Lektor: Petra Chalupová
Cena: 900,-
Monitorovací_list_podpořené_osoby_2

Vytvoříme si spolu pořádné kouzelnické hůlky, budeme trávit mnoho času v přírodě, pojedeme spolu na výlet do muzea iluzí a zažijeme spoustu srandy.

Turnus 8. Za královským pokladem 25. 7. – 29. 7. 2022
Věková skupina: 6-12let
Lektor: Michael Vydra
Cena: 900,-
Monitorovací_list_podpořené_osoby_2

„Pamatujete si známé dětské pohádky? A umíte je převyprávět? Na našem táboře si mnoho z nich zopakujeme. Vytvoříme si je v malém i velkém měřítku. Podíváme se na zámek kde se spousta pohádek natáčela a nebude chybět ani trocha tance.“

Turnus 9. Cesta kolem světa 25. 7. – 29. 7. 2022
Věková skupina: 6-12 let
Lektor: Iveta Chramostová
Cena: 900,-

Týden plný her, výtvarného tvoření, procházek v přírodě, pojedeme na výlet a zažijeme spoustu legrace.

Turnus 10. Cestování časem 25. 7. – 29. 7. 2022
Věková skupina: 6-12 let
Lektor: Nikola Vodochodská
Cena: 900,-

Děti společně prožijí den v pravěku, středověku, současnosti a nahlédnou i do možné budoucnosti. Mimo jiné navštíví hrad Helfenburg a vyzkouší si pravěké bubnování v přírodě.

Turnus 11. Indiánské léto 1. 8. – 5. 8. 2022
Věková skupina: 6-12 let
Lektor: Michaela Valdová a Martina Mrázková
Cena: 2800,-

Děti si vytvoří indiánské čelenky a namalují si indiánské obličeje, zahrají si spoustu zábavných her, vyrazí na výlet do Prahy kde navštíví muzeum iluzí, vyrazí na Kokořínsko kde je čeká překvapení, zažijí chemickou show a zakončí týden návštěvou jump arény.

Turnus 12. Byl jednou jeden život 8. 8. – 12. 8. 2022
Věková skupina: 6-12 let
Lektor: Michael Vydra
Cena: 2800,-

Děti se seznámí s tím jak funguje lidské tělo vyzkouší si první pomoc a  zahrají si spoustu zábavných her, vyrazí na výlet do přírody a zakončí týden sladkou odměnou a balónkovou vodní válkou.


Turnus 13. Zálesák 8. 8. – 12. 8. 2022
Věková skupina: 6-12 let
Lektor: Petra Chalupová
Cena: 2800,-

Spousta času se budeme trávit venku v přírodě, budeme hrát hry a vyprávět si o zvířátkách, zajedeme na výlet do zoo a postavíme si úkryt v lese.


Turnus 14. Letní školička 8. 8. – 12. 8. 2022
Věková skupina: 3-5 let
Lektor: Jaroslava Babušová
Cena: 1970,-

Děti budou trávit mnoho času venku hraním míčových her, skákáním panáka, kreslením křídami a vyrazí na výlet.


Turnus 15. Kolo štěstí 15. 8. – 19. 8. 2022
Věková skupina: 6-12 let
Lektor: Kateřina Jiranová
Cena: 2800,-

Budeme si hrát, soutěžit, závodit vytvářet a kreslit, vyrazíme na výlet a zakončíme týden sladkou výhrou.


Turnus 16. Pět kroků ke zdraví 15. 8. – 19. 8. 2022
Věková skupina: 6-12 let
Lektor: Šárka Kalová
Cena: 2800,-

Tento týden budeme podporovat děti v jejich přirozenosti, ukážeme si jak v běžném životě podpořit své zdraví a imunitu zdravou stravou, chůzí na boso, otužováním a jógou. Zkusíme dětskou meditaci a muzikoterapii. Vyrazíme na zajímavý výlet.


Turnus 17. Eko tábor 22. 8. – 26. 8. 2022
Věková skupina: 6-12 let
Lektor: Daniel Suchý a Tereza Nečasová
Cena: 2800,-

Děti budou trávit spoustu času venku, vyzkouší si krav mágu, vyrazí na výlet do jump arény a zahrají si mnoho kolektivních i soutěžních her.

Informace pro přihlášení:

Na všechny tábory je potřeba se hlásit přes náš rezervační systém. Po přihlášení obdržíte registrační email, jehož součástí bude 1) faktura, 2) prohlášení, 3) storno poplatky

 1. Faktura –  ve výši ceny příměstského tábora je potřeba uhradit do 31. 3. 2022, touto platbou máte zajištěnou rezervaci. Platbu proveďte pouze převodem na účet. Číslo účtu i variabilní symbol je součástí registračního emailu.
 2. Prohlášení zákonných zástupců a přihláška – je potřeba donést v den nástupu na příměstský tábor spolu s kopií kartičky pojišťovny.
 3. Storno poplatky: Pro účastníka, který se z jakéhokoliv důvodu nebude moci zúčastnit, platí následující storno poplatky:
  0 – 14 dnů před nástupem 100% ceny tábora (vratka 0 Kč)
  15 a více dnů před nástupem 50% ceny tábora (vratka 50% ceny tábora)
  Storno poplatky jsou  z důvodu omezené kapacity tábora.
  V případě, že se PT nebude konat z důvodu aktuální pandemické situace (nařízení vlády), samozřejmě Vám bude záloha v plné výši navrácena.

Přihlášky a více informací v rezervačním systému: https://roudnice-centrumd8.webooker.

 

Dokumenty k vyplnění pro přihlášení na příměstské tábory Vám budou zaslány do e-mailu.

 

Kurz pro předškoláky:

 • pondělí od 17 hodin, trvá 60 minut, 15 lekcí
 • příprava na čtení a psaní, celkově rozvíjíme komunikační schopnosti a dovednosti dětí, rozvíjíme fonematický sluch, sluchovou diferenciaci, procvičujeme pojmy pro označení času a prostoru, časovou posloupnost, zrakové vnímání, pravolevou orientaci v textu, oční pohyby, cvičení zrakové analýzy a syntézy, cvičení pozornosti, cvičení verbální paměti ……atd.
 • pracujeme s osvědčenými pracovními listy, ale zařazujeme i novinky z odborné literatury

v pondělí od 17:00 hodin

Přihlášení a bližší informace u paní Mgr. Gabriely Encové na tel. č. 606 887 529

Vše se dá zvládnout formou hry a s úsměvem na rtech, těším se na Vás.

Kurz grafomotoriky

 • pondělí od 16 hodin, trvá 60 minut, 15 lekcí
 • příprava na psaní a čtení
 • i v průběhu kurzu děti mohou malovat a kreslit (psací potřeby a pracovní listy dostanou v rámci kurzu)
 • nácvik nových pohybových stereotypů, práce s koncentrací pozornosti, správné návyky při sezení, kvalitní pohyblivost všech kloubů důležitých při psaní, uvolňovací cviky, nácvik základních průpravných cviků, souhra dílčích funkcí podstatných pro psaní (zraková percepce, PLO, sluchová diferenciace, serialita……atd. .)

Po absolvování kurzu se volí vhodné tužky z trojhranného systému, vyvozuje se správný úchop a upevňují se grafomotorické dovednosti.

 

v pondělí od 16:00 hodin

Přihlášení a bližší informace u paní Mgr. Gabriely Encové na tel. č. 606 887 529

Vše se dá zvládnout formou hry a s úsměvem na rtech, těším se na Vás.

Hudební kurzy pro děti již od 4 měsíců!

Hudba pro radost z.s. Evy Klesové,

provozující YAMAHA hudební programy

 

 • V nabídce máme hudební programy pro miminka již od 4 měsíců, děti, dospělé i seniory (dospělí a senioři jen ve vybraných městech).
 • Nabízíme program rozvíjející děti po všech stránkách, s důrazem na hudební cítění.
 • Učíme hravou formou ve skupinách.
 • Používáme vlastní, krásně zpracované materiály.
 • Výuku vedou školení lektoři s certifikací.
 • Do výuky zařazujeme různé hudební žánry.
 • Nejmenším dětem nabízíme poslech skladeb, jednoduché písně a básně, pohybové a rytmické hry, hru na hudební nástroje a výtvarně – pracovní činnosti.
 • Naše kurzy mimo jiné posilují sociální vazby dětí, procvičují jejichjemnou a hrubou motoriku, působí jako prevence specifických poruch učení i svalových dysbalancí.
 • Při pravidelné docházce se prokazatelněrozvíjí fantazie a inteligence.
 • Máme léty propracovanou a prověřenoumetodiku, i tak neustále pracujeme na tom, aby všechny naše programy byly aktuální.
 • Systém škol má jednotný koncept, tradice Hudební školy YAMAHA sahá až do roku 1954 – Japonsko, v ČR je od roku 1994 – 25 let, v našem regionu je od roku 2009 – 10 let.

To vše můžeme nabídnout jen díky milým, kreativním a zkušeným lektorkám, a hlavně díky tomu, že nás to baví! ?

… lepší než všechna slova, je přijít si hodinu nezávazně vyzkoušet…

Termíny kurzů a další informace získáte v níže uvedeném rezervačním systému a na webových stránkách.

Přihlášení na kurzy zde: https://skolayamaha.webooker.eu/

Webové stránky: www.hudbaproradost.cz

Email : yamaha@hudbaproradost.cz 

Tel.: 602 863 506


Pro rodiče s dětmi


Pro rodiče s dětmi nabízíme tréninkové aktivity: Malí umělci, Malí muzikanti a Učíme se venku.


Aktivity probíhají v Centru D8, na adrese Podluská 752. Časy a termíny naleznete pod hlavičkou jednotlivých aktivit.

 

Více podrobnějších informací na telefonním čísle 775-579-735 – recepce.

Jedná se o aktivity, které jsou zaměřené na získávání a posílení rodičovských kompetencí pod vedením lektora.

Rodič se učí být vnímavější k potřebám a zájmům svého dítěte. Aktivně se podílí na získávání nových dovedností svého dítěte, čímž rozvíjí i své rodičovské kompetence. S dítětem se prostřednictvím těchto aktivit dostává do intenzivního sociálního kontaktu a vytváří se nové sociální vazby. Rodiče se učí dítě nenásilnou formou pochválit a podporovat, tím přirozeně dochází k projevu lásky a náklonnosti k dítěti. Rodič formou sebezkušenostního prožitku může zažít, jak dítě reaguje na jeho aktuální emoční naladění, na klidné a vstřícné prostředí, na podporu ze strany rodiče. Dítě reaguje formou sociálního učení. V rámci těchto aktivit se rodič mimo jiné učí, jak své dítě rozvíjet po stránce hudební, výtvarné a pohybové.

Délka trvání těchto aktivit je nejčastěji 30 až 45 min, záleží na složení dětí, s ohledem na jejich věk a aktuální dovednosti.Pro rodiče

Momentálně žádné semináře nenabízíme


Něco navíc

Momentálně je kapacita hlídání naplněna 

 • Potřebujete si zajít k lékaři, na nákup, nebo jen tak v klidu ke kamarádce?
 • K dispozici máme již několik tet na hlídání, které zajistí Vašemu drobečkovi ten nejlepší servis.
 • Dejte svého juniora k nám a my Vám ho v Centru D8 pohlídáme.
 • Pokud chcete hlídat doma, je to možné. Stačí jen zavolat a domluvit se.

Cena: 150,- Kč/hodina (bez omezení věku dítěte) … při hlídání dvou dětí stejného věku je na druhé dítě 50% sleva.

Kontakt: 775 579 735, roudnice@centrumd8.cz

Objednávky přijímáme minimálně 24 hodin před začátkem hlídání.

Při hlídání miminka je nutná osobní konzultace s matkou předem.

Chcete uspořádat svému dítěti velkou narozeninovou oslavou s mnoha hosty, v příjemném prostředí se spoustou hraček a herního vybavení? Proč ne… Vyzkoušejte si oslavit narozeniny u nás v Centru D8. Vyberte si z naší nabídky.
Během oslavy máte k dispozici hernu, školící místnost pro posezení rodičů
Zapůjčíme Vám nádobí, rychlovarnou konvici a CD přehrávač
Upozorňujeme, že není možné, abyste si do centra nosili fritovací hrnec apod.

Cena: 300Kč/ hodina

Je možnost zapůjčení skákacího hradu se složením zálohy 1000 Kč.

Objednávka ke stažení zde: Objednávka narozeninové oslavy (PDF).

Narozeninovou oslavu si u nás mohou užít i děti školního věku. Nejen že si mohou pozvat více kamarádů, ale není problém si zde zorganizovat třeba i narozeninovou diskotéku.  Vyzkoušejte si u nás oslavit narozky nebo svátek už letos!