Aktuality

Aktivity a kurzy


Pro děti

Nevíte kam s dětmi o prázdninách? My to za Vás vyřešíme.

V Centru D8 pro Vaše děti připravuje o letních prázdninách příměstské tábory, které mají každý týden odlišné téma, takže si opravdu i to Vaše dítko přijde na své ?

V roce 2021 probíhají příměstské tábory v Roudnici nad Labem v rámci projektu: Centrum D8 o.p.s., příměstské tábory s CLLD

Na tyto příměstské tábory je možno děti přihlásit pouze pokud jsou oba rodiče v aktivním pracovním poměru.

 Turnus 1.  Cesta do pravěku 12. 7.- 16. 7. 2021
Věková skupina: 6-12 let
Lektor: Bohdana Temelová
Monitorovací_list_podpořené_osoby_1

Znáte Zdeňka Buriana? Že ne? Tak my se budeme snažit během jednoho týdne vám přiblížit jeho tvorbu a kniha „Cesta do Pravěku“ nám bude inspirací. Na výletě budeme poznávat přírodu. Využívat dary přírody k tvorbě. Vyzkoušíme si jaké to bylo, když se vyrábělo z hlíny nádobí. Jaké to je malovat na kámen. Kouřové signály, neb jak se tenkrát dorozumívali.
Vše v duchu doby pravěké.

Turnus 2. Kouzelný týden 12. 7. – 16. 7. 2021
Věková skupina: 3-6 let
Lektor: Martina Mrázková
Monitorovací_list_podpořené_osoby_2

Turnus 3. Vesmírný týden 12. 7. – 16. 7. 2021
Věková skupina: 6-12 let
Lektor: Kateřina Jiranová
Monitorovací_list_podpořené_osoby_1

Turnus 4.  Za královským pokladem 19. 7. – 23. 7. 2021
Věková skupina: 6-12 let
Lektor: Michael Vydra
Monitorovací_list_podpořené_osoby_2

Turnus 5. Hry bez hranic  26. 7. – 30. 7. 2021
Věková skupina: 6-12 let
Lektor: Michaela Valdová
Monitorovací_list_podpořené_osoby_1

Turnus 6.  Olympijské hry 26. 7. – 30. 7. 2021
Věková skupina: 6-12 let
Lektor: Edita Prošková
Monitorovací_list_podpořené_osoby_1

Turnus 7.  Záchranáři  2. 8. – 6. 8. 2021
Věková skupina: 6-12 let
Lektor: Michael Vydra
Monitorovací_list_podpořené_osoby_2

Turnus 8.  Dobrodružství s indiány  9. 8. – 13. 8. 2021
Věková skupina: 3-6 let
Lektor: Martina Mrázková
Monitorovací_list_podpořené_osoby_2

Turnus 9. Ve zdravém těle zdravý duch 16. 8. – 20. 8. 2021
Věková skupina: 6-12 let
Lektor: Michaela Valdová
Monitorovací_list_podpořené_osoby_1

Turnus 10. Zachraň se kdo můžeš  16. 8. – 20. 8. 2021
Věková skupina: 6-12 let
Lektor: Edita Prošková
Monitorovací_list_podpořené_osoby_1

Turnus 11. Bádání v přírodě 23. 8. – 27. 8. 2021
Věková skupina: 6-12 let
Lektor: Kateřina Jiranová
Monitorovací_list_podpořené_osoby_1


Informace pro přihlášení:

Na všechny tábory je potřeba se hlásit přes náš rezervační systém. Po přihlášení obdržíte registrační email, jehož součástí bude 1) faktura, 2) prohlášení, 3) storno poplatky

 1. Faktura –  ve výši 900,- Kč je potřeba uhradit do 31. 3. 2020, touto platbou máte zajištěnou rezervaci. Platbu proveďte pouze převodem na účet. Číslo účtu i variabilní symbol je součástí registračního emailu.
 2. Prohlášení zákonných zástupců a přihláška – je potřeba donést v den nástupu na příměstský tábor spolu s kopií kartičky pojišťovny.
 3. Storno poplatky: Pro účastníka, který se z jakéhokoliv důvodu nebude moci zúčastnit, platí následující storno poplatky:
  0 – 14 dnů před nástupem 900 Kč (vratka 0 Kč)
  15 a více dnů před nástupem 450 Kč (vratka 450 Kč)
  Storno poplatky jsou  z důvodu omezené kapacity tábora.
  V případě, že se PT nebude konat z důvodu aktuální pandemické situace (nařízení vlády), samozřejmě Vám bude záloha v plné výši navrácena.

Přihlášky a více informací v rezervačním systému: https://roudnice-centrumd8.webooker.

 

Dokumenty k vyplnění pro přihlášení na příměstské tábory:

Vesmírné putování

Každý rok organizujeme pobytový tábor v Rokytnici nad Jizerou. Letos se bude konat od 18. 7. 2021 do 30. 7. 2021.
Děti se mohou těšit na mnoho zážitků v horském prostředí. Chata se nachází na vrcholu Studenova.

Do programu jsou zařazeny celodenní výlety.

Navštívíme: Harrachov – Čertova hora,  koloběžky, bobová dráha. 

Cena: 5900,-

Informace pro přihlášení:

Na všechny tábory je potřeba se hlásit přes náš rezervační systém. Po přihlášení obdržíte registrační email, jehož součástí bude 1) faktura, 2) prohlášení zákonných zástupců a přihláška

 1. Faktura – informace týkající se plateb budou zaslány v registračním emailu. Platby provádějte pouze převodem na účet. Číslo účtu i variabilní symbol je součástí registračního emailu.
 2. Prohlášení zákonných zástupců a dalších dokumentů – je potřeba donést v den nástupu na pobytový tábor.
 3. Případné otázky týkající se pobytového tábora zasílejte na   cerna.renata@centrum.cz

Přihlášky a více informací na stránkách: https://roudnice-centrumd8.webooker.eu

Aktivita je vhodná pro děti předškolního věku, zejména pro děti od dvou let, které připravujeme na vstup do MŠ. Vycházíme vstříc zjištěným individuálním požadavkům a potřebám dětí a jejich rodičů. Současně rozvíjíme nadání dětí. Zajišťujeme zde dětem odborný a individuální přístup. V rámci fungování centra aktivně spolupracujeme s MŠ Pohádka (společné akce, jednorázové akce, apod.)

U dětí rozvíjíme:

·         Kognitivní dovednosti – vnímání, fantazie, myšlení, usuzování, pozornost, paměť, verbální dovednosti, apod. (skupinové hry pro cvičení paměti, hry pro nacvičování řeči, čtení dětem – děti zapojí představivost, fantazii, učí se vyprávět, cvičení se slovy, apod.)

·       Sociální dovednosti – hygiena, oblékání, stolování, etické chování, chování na veřejnosti, apod.

·    Emoční dovednosti – umění navázat přátelství, vcítění se do druhého, vzájemná pomoc, uznání druhého, jaký je – bez předsudků, bez idealizací a projekce svých představ. Vedeme dítě, ke schopnosti navazovat s ostatními zdravý vztah, který je založený na vzájemném respektu a který je primárně kooperativní.

Předškolní centrum vede speciální pedagožka Mgr. Dana Kúchenová , tel: 608 152 283. Lektorkou je Michaela Valdová.

Metodické vedení má na starost Bc. Irena Suchá.

V rámci předškolního centra nabízíme  v odpoledních hodinách společné aktivity pro rodiče s dětmi – kroužky – výtvarná dílna a hudební kroužek.

V případě potřeby nabízíme rodičům podporu a pomoc, nebo je odkážeme na jiné odborníky či pracoviště.

Provozní doba:
pondělí – pátek 8:00 – 12:30


 

Podpůrné školní centrum

Cílem uvedené aktivity je kompenzace specifických potřeb žáka a rodičů s ohledem na individuální potřeby dítěte a situaci v jeho rodině. Cíle bude dosahováno přímou prací s klienty (dítě a rodič) a koordinací zapojení dalších aktivit a služeb.

V rámci této aktivity nabízíme doučování dětí (M, Čj, Fy, CH, Aj, apod.) – skupinové i individuální. Doučování dětí probíhá v prostorách Centra D8 o.p.s., na ZŠ, které jsou zapojeny v projektu, či v domácím prostředí dítěte.

V rámci podpůrného školního probíhají volnočasové kroužky. Ty jsou také určeny pro děti školního věku a probíhají buď v prostorách Centra D8 o.p.s., nebo v prostorách zapojených ZŠ a MŠ. Typy kroužků – hudební, sportovní, divadelní/dramatický, literární, ekologický.

Součástí podpůrného školního centra jsou služby tzv. Klíčového pracovníka, který přijímá dítě do projektu na základě doporučení spolupracujícího aktéra, případně na žádost rodiče, či vlastní žádost žáka. Práce je vedena individuálně. Na základě zjištěných potřeb žáka je doporučeno čerpání doučování, kroužků, nebo je s žákem individuálně pracováno. Pro potřeby, které nepokrývá projekt, nebo škola svými aktivitami je rodičům žáka doporučen odpovídající poskytovatel (PPP, SVP, psycholog, logoped,..). Klíčový pracovník napomáhá lepší komunikaci a spolupráci mezi školou a rodičem.

Kurz pro předškoláky:

 • pondělí od 17 hodin, trvá 60 minut, 15 lekcí
 • příprava na čtení a psaní, celkově rozvíjíme komunikační schopnosti a dovednosti dětí, rozvíjíme fonematický sluch, sluchovou diferenciaci, procvičujeme pojmy pro označení času a prostoru, časovou posloupnost, zrakové vnímání, pravolevou orientaci v textu, oční pohyby, cvičení zrakové analýzy a syntézy, cvičení pozornosti, cvičení verbální paměti ……atd.
 • pracujeme s osvědčenými pracovními listy, ale zařazujeme i novinky z odborné literatury

v pondělí od 17:00 hodin

Přihlášení a bližší informace u paní Mgr. Gabriely Encové na tel. č. 606 887 529

Vše se dá zvládnout formou hry a s úsměvem na rtech, těším se na Vás.

Kurz grafomotoriky

 • pondělí od 16 hodin, trvá 60 minut, 15 lekcí
 • příprava na psaní a čtení
 • i v průběhu kurzu děti mohou malovat a kreslit (psací potřeby a pracovní listy dostanou v rámci kurzu)
 • nácvik nových pohybových stereotypů, práce s koncentrací pozornosti, správné návyky při sezení, kvalitní pohyblivost všech kloubů důležitých při psaní, uvolňovací cviky, nácvik základních průpravných cviků, souhra dílčích funkcí podstatných pro psaní (zraková percepce, PLO, sluchová diferenciace, serialita……atd. .)

Po absolvování kurzu se volí vhodné tužky z trojhranného systému, vyvozuje se správný úchop a upevňují se grafomotorické dovednosti.

 

v pondělí od 16:00 hodin

Přihlášení a bližší informace u paní Mgr. Gabriely Encové na tel. č. 606 887 529

Vše se dá zvládnout formou hry a s úsměvem na rtech, těším se na Vás.

Hudební kurzy pro děti již od 4 měsíců!

Hudba pro radost z.s. Evy Klesové,

provozující YAMAHA hudební programy

 

 • V nabídce máme hudební programy pro miminka již od 4 měsíců, děti, dospělé i seniory (dospělí a senioři jen ve vybraných městech).
 • Nabízíme program rozvíjející děti po všech stránkách, s důrazem na hudební cítění.
 • Učíme hravou formou ve skupinách.
 • Používáme vlastní, krásně zpracované materiály.
 • Výuku vedou školení lektoři s certifikací.
 • Do výuky zařazujeme různé hudební žánry.
 • Nejmenším dětem nabízíme poslech skladeb, jednoduché písně a básně, pohybové a rytmické hry, hru na hudební nástroje a výtvarně – pracovní činnosti.
 • Naše kurzy mimo jiné posilují sociální vazby dětí, procvičují jejichjemnou a hrubou motoriku, působí jako prevence specifických poruch učení i svalových dysbalancí.
 • Při pravidelné docházce se prokazatelněrozvíjí fantazie a inteligence.
 • Máme léty propracovanou a prověřenoumetodiku, i tak neustále pracujeme na tom, aby všechny naše programy byly aktuální.
 • Systém škol má jednotný koncept, tradice Hudební školy YAMAHA sahá až do roku 1954 – Japonsko, v ČR je od roku 1994 – 25 let, v našem regionu je od roku 2009 – 10 let.

To vše můžeme nabídnout jen díky milým, kreativním a zkušeným lektorkám, a hlavně díky tomu, že nás to baví! ?

… lepší než všechna slova, je přijít si hodinu nezávazně vyzkoušet…

Termíny kurzů a další informace získáte v níže uvedeném rezervačním systému a na webových stránkách.

Přihlášení na kurzy zde: https://skolayamaha.webooker.eu/

Webové stránky: www.hudbaproradost.cz

Email : yamaha@hudbaproradost.cz 

Tel.: 602 863 506


Pro rodiče s dětmi


Pro rodiče s dětmi nabízíme tréninkové aktivity: Malí umělci, Malí muzikanti a Učíme se venku.


Aktivity probíhají v Centru D8, na adrese Podluská 752. Časy a termíny naleznete pod hlavičkou jednotlivých aktivit.

 

Více podrobnějších informací na telefonním čísle 775-579-735 – recepce.

Jedná se o aktivity, které jsou zaměřené na získávání a posílení rodičovských kompetencí pod vedením lektora.

Rodič se učí být vnímavější k potřebám a zájmům svého dítěte. Aktivně se podílí na získávání nových dovedností svého dítěte, čímž rozvíjí i své rodičovské kompetence. S dítětem se prostřednictvím těchto aktivit dostává do intenzivního sociálního kontaktu a vytváří se nové sociální vazby. Rodiče se učí dítě nenásilnou formou pochválit a podporovat, tím přirozeně dochází k projevu lásky a náklonnosti k dítěti. Rodič formou sebezkušenostního prožitku může zažít, jak dítě reaguje na jeho aktuální emoční naladění, na klidné a vstřícné prostředí, na podporu ze strany rodiče. Dítě reaguje formou sociálního učení. V rámci těchto aktivit se rodič mimo jiné učí, jak své dítě rozvíjet po stránce hudební, výtvarné a pohybové.

Délka trvání těchto aktivit je nejčastěji 30 až 45 min, záleží na složení dětí, s ohledem na jejich věk a aktuální dovednosti.

Aktivita je určena pro děti od 2 do 6 let a jejich rodiče. Tento kroužek rozvíjí dětskou představivost, kreativitu,  fantazii a motorické dovednosti dětí. Zároveň spolupráci ve skupině, spolupráci s rodičem. Rodič má možnost sdílení s  ostatními rodiči, či konzultace s odborníkem/lektorem.
Lektorka: Mgr. Dana Kúchenová
Místo konání: Podluská 752, Roudncie n/L.
Aktivita je ZDARMA
Pondělí 15:00 až 16:00
Aktivita je určena pro děti od 2 do 6 let a jejich rodiče. Kroužek se zaměřuje na rozvoj hudebního cítění dětí. Děti se učí spolupráci ve skupině a spolupráci s rodičem, rodiče mají možnost sdílení či konzultace s odborníkem/lektorem.
Lektorka: Mgr. Dana Kúchenová
Místo konání: Podluská 752, Roudnice n/L.
Aktivita je ZDARMA.
Středa 15:00 až 16:00
Aktivita je určena pro děti od 2 do 6 let a jejich rodiče.Cílem kroužku Učíme se venku je vytváření si pozitivního vztahu k přírodě, zvířatům a prozkoumávání vším, čím nás příroda obohacuje. Kroužek Učíme se venku vede děti k inspiraci, rozvoji tvořivosti a představivosti. Děti se učí novým pojmům a rozlišují různé druhy přírodnin. Společná práce dětí a rodičů vytváří a upevňuje úzký vztah s rodiči a kolektivem.
Lektorka: Mgr. Dana Kúchenová
Místo konání: Podluská 752, Roudncie n/L.
Aktivita je ZDARMA
Čtvrtek 15:00 až 16:00


Pro rodiče

Začínáme od 10:00 – 12:00
Místo: Podluská 752, Roudnice n. L.
Lektor: Milena Králová
Cena: 300 Kč/seminář
Termíny seminářů: semináře momentálně neprobíhají

Seminář pro rodiče zaměřený na to, jak vyjít s vlastními dětmi i s dětmi nám svěřenými. Nová doba rodí nové děti, nové jsou i nároky na výchovu.

 • výchova –  pojem vznikl ze slova chovat
 • prověření převzatých výchovných metod
 • opuštění nevyhovujících a přežitých výchovných vzorců a stereotypů
 • děti přemýšlejí jinak než dospělí
 • úcta k dítěti a důvěra v něj jako základní aspekt výchovy
 • zásadní význam výchovy nápodobou
 • nejvýznamnější díl výchovy proběhne do tří let věku dítěte
 • promarnění vhodného okamžiku je nevratné
 • nařizování  x  doporučování   x  prosba
 • mužská a ženská role ve výchově
 • předávání našich vlastních strachů a omezení dětem
 • manipulace pochvalou, výčitkou či trestem
 • udílením nálepek vytváříme dětem jejich představu o nich samých
 • nechcete-li mě milovat, chci, abyste mě nenáviděli – jen ne lhostejnost
 • zásady výchovy podle Čtyř dohod, zásady výchovy podle Konceptu kontinua
 • zásady výchovy podle Marie Montessori
 • zásady výchovy podle PhDr. Pekařové
 • pojem Křišťálové nebo Indigové děti – děti nového tisíciletí
 • prostor pro diskuzi

Motto: Základní stavební jednotkou výchovy by měla vždy být
láska a úcta k dítěti.

ZAJISTÍME VÁM HLÍDÁNÍ DĚTÍ ZA POPLATEK  50Kč.
Hlídání objednávejte minimálně den předem na tel. čísle 775 579 735


Něco navíc

Momentálně je kapacita hlídání naplněna 

 • Potřebujete si zajít k lékaři, na nákup, nebo jen tak v klidu ke kamarádce?
 • K dispozici máme již několik tet na hlídání, které zajistí Vašemu drobečkovi ten nejlepší servis.
 • Dejte svého juniora k nám a my Vám ho v Centru D8 pohlídáme.
 • Pokud chcete hlídat doma, je to možné. Stačí jen zavolat a domluvit se.

Cena: 150,- Kč/hodina (bez omezení věku dítěte) … při hlídání dvou dětí stejného věku je na druhé dítě 50% sleva.

Kontakt: 775 579 735, roudnice@centrumd8.cz

Objednávky přijímáme minimálně 24 hodin před začátkem hlídání.

Při hlídání miminka je nutná osobní konzultace s matkou předem.

Chcete uspořádat svému dítěti velkou narozeninovou oslavou s mnoha hosty, v příjemném prostředí se spoustou hraček a herního vybavení? Proč ne… Vyzkoušejte si oslavit narozeniny u nás v Centru D8. Vyberte si z naší nabídky.
Během oslavy máte k dispozici hernu, školící místnost pro posezení rodičů
Zapůjčíme Vám nádobí, rychlovarnou konvici a CD přehrávač
Upozorňujeme, že není možné, abyste si do centra nosili fritovací hrnec apod.

Cena: 200Kč/ hodina

Je možnost zapůjčení skákacího hradu se složením zálohy 1000 Kč.

Objednávka ke stažení zde: Objednávka narozeninové oslavy (PDF).

Narozeninovou oslavu si u nás mohou užít i děti školního věku. Nejen že si mohou pozvat více kamarádů, ale není problém si zde zorganizovat třeba i narozeninovou diskotéku.  Vyzkoušejte si u nás oslavit narozky nebo svátek už letos!