Vítejte v našem Klubku

Komunitní centrum pro rodiče je místo, kde se mohou vzájemně setkávat rodiče s dětmi a další členové rodiny, kteří žijí v Litoměřicích, a obecně na Litoměřicku. Naším cílem je vytvořit pro Vás smysluplné rodinné aktivity, akce a besedy, nebo jen poskytnout volnou hernu při trávení volného času. Podporujeme rozvoj dětí a rozšíření znalostí rodičů k posílení fungování rodiny. V případě potřeby jsme připraveni podat Vám pomocnou ruku – nabízíme sociálního poradenství, terapeutickou pomoc a podporu, mediace.

Komunitní centrum pro rodiče je prostředí umožňující sociální kontakt rodičům, dětem i širší rodině. Můžete zde sdílet Vaše zkušenosti a vzájemně se podporovat.

Veškeré aktivity jsou v rámci projektu poskytovány bezplatně.

Pro členy centra je možné využívat rodinných mediací.

Odborní pracovníci jsou profesionálové a jsou vázáni mlčenlivostí.

Chod zajišťují:


Mgr. Jan Martínek

odborný garant

Kontakt:
tel: 777 783 159
email: j.martinek@centrumd8.cz

 

Mgr. Jana Jakubcová

sociální pracovnice

Kontakt:
email: klubko@centrumd8.cz

 


Mgr. Nikola Zavázalová

sociální pracovnice

Kontakt:
email:klubko@centrumd8.cz

 


Mgr. Markéta Vrbová

koordinátorka aktivit pro rodiče

Kontakt:
email:klubko@centrumd8.cz

 


Ivana Řezáčová Filipová

mediátorka

Kontakt:
tel: 778 063 268
email: mediaceltm@centrumd8.cz

 

Mgr. Jitka Francová

rodinné a sociální poradenství, krizová intervence   

Kontakt:
tel: 771 145 101
email: j.francova@centrumd8.cz

Klubko

Komunitní centrum pro rodiče

Osvobození 17, v budově T.J. Sokol

412 01 Litoměřice

Poradenské centrum

(mediace, osobní poradenství)

Jarošova 2/9

412 01 Litoměřice

Aktivity probíhají v rámci projektu:

Komunitní sociální práce pro ohrožené rodiny na Litoměřicku

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015016