K D Y Ž J S E M Č E K A L A M A T Ě J E Z R O D I L S E N Á P A D – U D Ě L A T S I
Z R O D I Č O V S K É D O V O L E N É O P R A V D U D O V O L E N O U . I D E Á L N Í Č A S , K D Y M Ů Ž E
Č L O V Ě K N A D E L Š Í D O B U V Y R A Z I T D O S V Ě T A A S P L N I T S I D A L Š Í S E N .

Postupně se rýsovala mapa mého asijského výletu a lidé, kteří budou její součástí.
To jsem ještě netušila, že téměř měsíc strávíme cestováním i sami dva.

» S P A D L A J S I N A H L A V U ?
» T O J E D E Š S A M A D O A S I E I S M A L Ý M ?
» N E B O J Í Š S E ?
» C O O Č K O V Á N Í ?
» V Í Š , Ž E T A M J E D Í D Ě T I ?
» Z B L Á Z N I L A S E S ?
» T O T Ě J I N D R A P U S T Í ?

Jaká byla cesta ve skutečnosti? Přijďte si zacestovat a pobesedovat.
Inspirujte se. Ptejte se. Třeba si batoh brzy sbalíte taky.
Budu se těšit. KDY: 21.1.2020 v 10:00 KDE: Centrum D8 Podluská 752 Roudnice nad Labem. VSTUPNÉ: 100,- Kč .
Prostor Centra D8 není nafukovací, dejte vědět, jestli dorazíte na sykorova458@gmail.com.