ŠŤASTNÉ A BEZPEČNÉ MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DĚTÍ

Dětská skupina Déčko Karlovo náměstí funguje od října 2020. Od ledna 2023 je financována ze státního rozpočtu ČR. Kapacita dětské skupiny – 12 dětí. Zápisy probíhají vždy na jaře daného roku, nejčastěji v květnu. O termínu v roce 2023 budeme veřejnost včas informovat. Děti přibíráme i v průběhu roku, pokud máme volnou kapacitu.

Nepřijali Vaše dítě do státní školky nebo si jen chcete zkrátit mateřskou dovolenou? Právě pro tyto případy jsme tu pro Vás…

PŘIJÍMÁME DĚTI JIŽ OD 2 LET!!

Naše dětská skupina Déčko Karlovo náměstí nabízí:

·         pestrý program po celý den (rozumová, hudební, pohybová a výtvarná výchova)

·         každý týden jiné téma dle školního vzdělávacího programu

·         provozní doba od 7:00 h – 16 h (dle dohody do 17 h)

·         otevřeno i o prázdninách

·         adaptační program

·         individuální přístup

Jaroslava Babušová
Pečující osoba a vedoucí Dětské skupiny
Tel: 777 739 701
Email: dskarlovonamesti@centrumd8.cz

Mgr. Jana Jakubcová
Metodik pro pedagogickou činnost v Dětské skupině

 

Lucie Kunská
Pečující osoba

 

Lenka Koubová
Pečující osoba

 

Liliia Mishchenko
Pomocný pracovník ve službách

Denní režim:

  • 07:00 – 08:00 příchod dětí do DS, předávání dětí pečujícím osobám, volné hry dětí, individuální činnost;
  • 08:00 – 08:30 ranní kruh – vítání se s dětmi, pohybové činnosti
  • 08:30 – 09:00 osobní hygiena, svačinka
  • 09:00 – 10.00 činnosti dle Plánu výchovy a péče pro dané období, výchovná, vzdělávací a pracovní činnost, pohybové a hudebně aktivizační činnosti;
  • 10:00 – 11:15 pobyt venku dle počasí;
  • 11:15 – 11:45 příprava na oběd, oběd, osobní hygiena
  • 11:45 – 12:00 vyzvedávání dětí
  • 12:00 – 14:00 poslechová činnost, odpočinek dětí;
  • 14:00 – 15:30 osobní hygiena, svačina,
  • 15:30 – 16:00 odpolední zájmová činnost, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, individuální činnost, odchod dětí domů.

Ceník:

ŠKOLNÉ

Ceny jsou stanoveny smluvně. Docházku lze nastavit na minimálně 3 dny v týdnu. V rámci tzv. adaptačního programu lze nastavit docházku dítěte také na 1-2 dny v týdnu, ale jen v případě, že je v Dětské skupině na tento rozsah docházky dítěte volná kapacita. Při zápisu mají vždy přednost děti s celotýdenní docházkou.

Sourozenecká sleva: 20 %

(při docházce sourozenců – první dítě 100 % + druhé dítě 80 %)

 

 

Počet dnů v týdnu Počet hodin v týdnu Částka za měsíc
5 30-40 4 700 Kč
4 24-32 4 000 Kč
3 18-24 3 600 Kč
2 12-16 2 600 Kč
1 6-8 1 400 Kč

Od ledna se bude strava dítěte platit zálohově (1200 Kč/celotýdenní docházka, 918 Kč/4 dny v týdnu, 714 Kč/3 dny v týdnu, 510Kč/2 dny v týdnu, 306Kč/1 den v týdnu). Platby budeme evidovat, při ukončení docházky dítěte v DS budou platby vyúčtovány.