Naše dětská skupina je otevřena od října 2020. Od srpna 2022 do konce roku 2022
funguje v rámci podpory projektu z Operačního programu Zaměstnanost – číslo
projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015770

Nepřijali Vaše dítě do státní školky nebo si jen chcete zkrátit mateřskou dovolenou? Právě pro tyto případy jsme tu pro Vás…

PŘIJÍMÁME DĚTI JIŽ OD 2 LET!!

Naše dětská skupina Déčko Karlovo náměstí nabízí:

·         pestrý program po celý den (rozumová, hudební, pohybová a výtvarná výchova)

·         každý týden jiné téma dle školního vzdělávacího programu

·         provozní doba od 7:00 h – 16 h (dle dohody do 17 h)

·         otevřeno i o prázdninách

·         adaptační program

·         individuální přístup

Jaroslava Babušová
Pečující osoba a vedoucí Dětské skupiny
Tel: 777 739 701
Email: skolickadecko@centrumd8.cz

Lucie Kunská
Pečující osoba

 

Denní režim:

  • 07:00 – 08:00 příchod dětí do DS, předávání dětí pečujícím osobám, volné hry dětí, individuální činnost;
  • 08:00 – 08:30 ranní kruh – vítání se s dětmi, pohybové činnosti
  • 08:30 – 09:00 osobní hygiena, svačinka
  • 09:00 – 10.00 činnosti dle Plánu výchovy a péče pro dané období, výchovná, vzdělávací a pracovní činnost, pohybové a hudebně aktivizační činnosti;
  • 10:00 – 11:15 pobyt venku dle počasí;
  • 11:15 – 11:45 příprava na oběd, oběd, osobní hygiena
  • 11:45 – 12:00 vyzvedávání dětí
  • 12:00 – 14:00 poslechová činnost, odpočinek dětí;
  • 14:00 – 15:30 osobní hygiena, svačina,
  • 15:30 – 16:00 odpolední zájmová činnost, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, individuální činnost, odchod dětí domů.

Ceník:

ŠKOLNÉ

Ceny jsou stanoveny smluvně. Upozorňujeme rodiče, že docházka dítěte na 1-2 dny v týdnu probíhá v rámci  tzv. „Adaptačního programu“, kdy dítě pomalu zvykáme na kolektiv dětí bez přítomnosti rodiče. V případě, že je o Dětskou skupinu velký zájem, nebo je kapacita naplněna, mají vždy přednost děti, které dochází 5 a 4 dny v týdnu.

Sourozenecká sleva: 20 %

(při docházce sourozenců – první dítě 100 % + druhé dítě 80 %)

 

 

Počet dnů v týdnu Počet hodin v týdnu Částka za měsíc
5 45 3 500 Kč
4 36 3 100 Kč
3 27 2 800 Kč
2 18 2 500 Kč
1 9 2 200 Kč

Název projektu: Dětská skupina D8 Roudnice n/L

číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015770