Děkujeme Nadaci Komerční banky za finanční dar ve výši 53 000 Kč