Děkujeme Nadaci Jistota KB za finanční dar ve výši 53 000 Kč