Děkujeme Nadaci ČEZ za finanční dar ve výši 100 000 Kč, který jsme využili na rozvoj poradny KLÍČ.