Dětská skupina Déčko bude pořádat zápisy na rok 2023/2024  29. a 30. května.