Děkujeme paní Štěpánce Zoubkové ze společnosti Piatnik za velkorysý dar pro děti v náhradní rodinné péči