Skvělá zpráva pro rodiče – Školička déčko se od října 2020 transformuje na dětskou skupinu! Díky finanční podpoře z fondů ESF se cena školkovného výrazně snižuje!
Právě probíhá nový projekt z Operačního programu Zaměstnanost, který je zaměřený na rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Nepřijali Vaše dítě do státní školky nebo si jen chcete zkrátit mateřskou dovolenou? Právě pro tyto případy jsme tu pro Vás… PŘIJÍMÁME DĚTI JIŽ OD DVOU LET!!

Naše Školička Déčko nabízí:

·         pestrý program po celý den (rozumová, hudební, pohybová a výtvarná výchova)

·         každý týden jiné téma dle školního vzdělávacího programu

·         provozní doba od 7:00 h – 16 h (dle dohody do 17 h)

·         otevřeno i o prázdninách

·         adaptační program

·         individuální přístup

Jaroslava Babušová
Pečující osoba a vedoucí Dětské skupiny
Tel: 777 739 701
Email: skolickadecko@centrumd8.cz

Lucie Kunská
Pečující osoba

Lenka Koubová
Provozní, pomoc s úklidem

Denní režim:

  • 07:00 – 08:00 příchod dětí do DS, předávání dětí pečujícím osobám, volné hry dětí, individuální činnost;
  • 08:00 – 08:30 ranní kruh – vítání se s dětmi, pohybové činnosti
  • 08:30 – 09:00 osobní hygiena, svačinka
  • 09:00 – 10.00 činnosti dle Plánu výchovy a péče pro dané období, výchovná, vzdělávací a pracovní činnost, pohybové a hudebně aktivizační činnosti;
  • 10:00 – 11:15 pobyt venku dle počasí;
  • 11:15 – 11:45 příprava na oběd, oběd, osobní hygiena
  • 11:45 – 12:00 vyzvedávání dětí
  • 12:00 – 14:00 poslechová činnost, odpočinek dětí;
  • 14:00 – 15:30 osobní hygiena, svačina,
  • 15:30 – 16:00 odpolední zájmová činnost, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, individuální činnost, odchod dětí domů.

Ceník:

ŠKOLNÉ

Ceny jsou stanoveny smluvně. Upozorňujeme rodiče, že docházka dítěte na 1-2 dny v týdnu probíhá v rámci  tzv. „Adaptačního programu“, kdy dítě pomalu zvykáme na kolektiv dětí bez přítomnosti rodiče. V případě, že je o Dětskou skupinu velký zájem, nebo je kapacita naplněna, mají vždy přednost děti, které dochází 5 a 4 dny v týdnu.

Sourozenecká sleva: 20 %

(při docházce sourozenců – první dítě 100 % + druhé dítě 80 %)

 

 

Počet dnů v týdnu Počet hodin v týdnu Částka za měsíc
5 45 3 500 Kč
4 36 3 100 Kč
3 27 2 800 Kč
2 18 2 500 Kč
1 9 2 200 Kč

Název projektu: Dětská skupina D8 Roudnice n/L

číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015770