Ústecký kraj nám poskytl finanční dotaci ve výši 50 000 Kč na projekt „Klub déčko pro děti v NRP“. Projekt je zaměřený na volnočasové aktivity pro děti v náhradní rodinné péči.