Máme pro rodiče dětí ve věku 2-3 roky, kteří žijí v Terezíně a okolí skvělou zprávu!
V říjnu 2022 otevíráme dětskou skupinu na adrese Pod Hradbami 390, Terezín..
Dětská skupina bude fungovat v rámci podpory projektu z Operačního programu
Zaměstnanost – číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017343

Naše dětská skupina Déčko Pod hradbami nabízí:

 • Přijímáme děti od 2 let
 • pestrý program po celý den (rozumová, hudební, pohybová a výtvarná výchova)
 • každý týden jiné téma dle školního vzdělávacího programu
 • provozní doba od 7 h – 16 h (dle dohody do 17 h)
 • otevřeno i o prázdninách
 • adaptační program
 • individuální přístup

Jana Kiralyová
Pečující osoba
Tel. 775 782 587
Email: dspodhradbami@centrumd8.cz

 

Karolína Písková
Pečující osoba
Tel. 775 782 587
Email: dspodhradbami@centrumd8.cz

Denní režim:

 • 07:00 – 08:00 příchod dětí do DS, předávání dětí pečujícím osobám, volné hry dětí, individuální činnost;
 • 08:00 – 08:30 ranní kruh – vítání se s dětmi, pohybové činnosti
 • 08:30 – 09:00 osobní hygiena, svačinka
 • 09:00 – 10.00 činnosti dle Plánu výchovy a péče pro dané období, výchovná, vzdělávací a pracovní činnost, pohybové a hudebně aktivizační činnosti;
 • 10:00 – 11:15 pobyt venku dle počasí;
 • 11:15 – 11:45 příprava na oběd, oběd, osobní hygiena
 • 11:45 – 12:00 vyzvedávání dětí
 • 12:00 – 14:00 poslechová činnost, odpočinek dětí;
 • 14:00 – 15:30 osobní hygiena, svačina,
 • 15:30 – 16:00 odpolední zájmová činnost, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, individuální činnost, odchod dětí domů.

Ceník:

Školné

Ceny jsou stanoveny smluvně. Upozorňujeme rodiče, že docházka dítěte na 2-3 dny v týdnu probíhá v rámci  tzv. „Adaptačního programu“, kdy dítě pomalu zvykáme na kolektiv dětí bez přítomnosti rodiče. V případě, že je o Dětskou skupinu velký zájem, nebo je kapacita naplněna, mají vždy přednost děti, které dochází 5 dnů v týdnu.

Sourozenecká sleva: 20 %

(při docházce sourozenců – první dítě 100 % + druhé dítě 80 %)

Počet dnů v týdnu Počet hodin v týdnu Částka za měsíc
5 45 3 500 Kč
4 36 3 100 Kč
3 27 2 800 Kč
2 18 2 500 Kč
 1. Provozní doba

Dětská skupina Déčko – Pod Hradbami je provozována každý všední den od pondělí do pátku, v době od 7 do 16:00 hodin (po dohodě do 17 hodin).  V době státních svátků je školka uzavřená.

Děti se nahlašují na celý měsíc dopředu – jde- li o dlouhodobou docházku.

 1. Věk dítěte

Dětská skupina je určena pro děti od 2 do 3 let.

 1. Příjem dítěte

Přijímáme děti během celého roku. Dítě je možné přihlásit k docházce v různé kombinaci. Konkrétní možnosti kombinací návštěvnosti jsou na doptání telefonicky 775 782 587 nebo mailem dspodhradbami@centrumd8.cz

Příchod do DS je v čase mezi 7.00 a 8.00 hodinou. Pozdější příchod je možný pouze po předchozí individuální dohodě.

Při příchodu do DS Vaše dítě přezujte do bačkůrek a převlečte do pohodlného oblečení v dětské šatně.  Všechny děti by měly mít v šatně náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláčky nebo punčocháče) pro případ malé „nehody“. Pokud používají plenky, vezměte s sebou.

Před první návštěvou je nutné vyplnit u každého dítěte Evidenční list, který obsahuje potřebné údaje o dítěti a zákonných zástupcích včetně telefonického spojení, na kterém jste po dobu pobytu dítěte v našem centru k zastižení. Údaje o dítěti budou u nás založeny v databázi. Informace jsou chráněny před zneužitím v souladu s ustanovením zákona č. 101/ 2000 sb. o ochraně osobních údajů. Vyplněním Evidenčního listu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Dítě se zdravotním omezením přijímáme na základě individuálního posouzení, máme právo takové dítě z personálních a provozních důvodů odmítnout.

 1. Předání dítěte

Vyzvedávat děti po obědě je možné mezi 12.00 a 12.30, odpolední vyzvedávání od 15.00 do 16.00. Vyzvedávání dětí mimo tuto stanovenou dobu lze po předchozí individuální domluvě.

Při vyzvednutí dítěte se doprovod prokáže (na vyžádání personálu) občanským průkazem. Pokud bude dítě vyzvedávat jiná osoba, musí být předem zapsána v Evidenčním listě. Doprovod nesmí být mladší 18 let.

V případě, že dítě nebude vyzvednuto do konce provozní doby, účtujeme si za každou další započatou hodinu poplatek 200,- Kč. Rodiče budou vyrozuměni všemi dostupnými způsoby. Dále informujeme policii.

 1. Omluvy dětí

V případě nemoci či předem neznámé a neplánované nepřítomnosti dítěte v dětské skupině, viz informace ve „Smlouvě“.

Změna způsobu docházky je možná pouze po individuální domluvě, je-li v DS volné místo.

 1. Důležité informace pro vás

Personál má právo odmítnout dítě, které vykazuje známky nemoci. Toto opatření je v zájmu všech malých dětí a jejich rodičů. Alergie či jiná stálá onemocnění prosíme, zapište do Evidenčního listu. V případě, že dítě bude jevit známky onemocnění během pobytu v DS, bude personál kontaktovat osoby uvedené v Evidenčním listu, které musí v takovém případě zajistit neodkladné vyzvednutí dítěte. Paní učitelky nesmějí dětem během pobytu v DS podávat žádné léky. Výjimkou jsou pouze děti s chronickým onemocněním (astma, srdeční nemoci apod.), tuto potřebu musí vždy nařídit a potvrdit ošetřující lékař dítěte.

Zároveň prosíme rodiče o nahlášení výskytu infekční choroby a případného výskytu vší.

 1. Důležité pro Vaše dítě

V případě jakéhokoliv zranění vychovatelé zajistí základní ošetření dítěte, v případě vážnějšího poranění voláme rychlou záchrannou službu č. 155.

 1. Co potřebuje vaše dítě do Dětské skupiny:

– domácí obuv

– pohodlné oblečení

– starší oblečení na zahradu

– náhradní oblečení pro případ „malé nehody“ – bude ponecháno v šatně

– pyžamo a oblíbenou hračku na spaní

– cyklistickou lahev na pití

– pleny, pokud je Vaše dítě nosí

Všechny věci, prosíme řádně označit/podepsat.

 1. Personál

O vaše děti se stará personál, který má potřebné vzdělání pečující osoby.

Jana Kyraliová  – Pečující osoba

Karolína Písková  – Pečující osoba a administrativní pracovnice

Dětská skupina Déčko Pod Hradbami
Pod Hradbami 390, Terezín

Omluvy, docházka dětí na níže uvedených kontaktech:

Telefon: 775 782 587

Název projektu:                      Dětská skupina Pod Hradbami
Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017343
Doba realizace projektu:      10. 6. 2022 až 30. 9. 2023
Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_22_141 s názvem „Vytvoření kapacit nových dětských skupin v ČR
mimo hl. m. Prahu“.
Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice.
V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s
alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější
podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Terezín a jejího okolí.
Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Terezíně a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen
s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit
svou kvalifikaci pro budoucí povolání.
Dotace je poskytnuta na vybudování a provoz dětské skupiny o kapacitě 12 míst.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.