Aktuality

Aktivity a kurzy


Pro děti

Nevíte kam s dětmi o prázdninách? My to za Vás vyřešíme.

V Centru D8 pro Vaše děti připravuje o letních prázdninách příměstské tábory, které mají každý týden odlišné téma, takže si opravdu i to Vaše dítko přijde na své 🙂

V roce 2020 probíhájí příměstské tábory v Roudnici nad Labem v rámci projektu: Centrum D8 o.p.s., příměstské tábory s CLLD

1. turnus Hyppies týden (13. 7. – 17. 7. 2020)
pro děti od 6 do 12 let
lektor: Hedvika Vyšatová
místo konání: Podluská 752, Roudnice n. L.
cena: 900 Kč


2. turnus Objevujeme vesmír/Space exploration (13. 7. – 17. 7. 2020)
pro děti od 6 do 12 let
lektor: Manika Kopáčková
místo konání: Podluská 752, Roudnice n. L.
cena: 900 Kč


3. turnus Hry bez hranic (20. 7. – 24. 7. 2020)
pro děti od 6 do 12 let
lektor: Michaela Valdová
místo konání: Podluská 752, Roudnice n. L.
cena: 900 Kč


4. turnus Putování se skřítkem (20. 7. – 24. 7. 2020)
pro děti od 3 do 6 let
lektor: Šárka Kalová
místo konání: Podluská 752, Roudnice n. L.
cena: 900 Kč


5. turnus Cesta do středu země (27. 7. – 31. 7. 2020)
pro děti od 6 do 12 let
lektor: Pavla Hopová
místo konání: Podluská 752, Roudnice n. L.
cena: 900 Kč


6. turnus Vesmírná Odyssea (27.7. – 31.7. 2020)
pro děti od 6 do 12 let
lektor: Barbora Raichlová
místo konání: Podluská 752, Roudnice n. L.
cena: 900 Kč


7. turnus Cestujeme světem (3. 8. – 7. 8. 2020)
pro děti od 6 do 12 let
lektor: Michaela Valdová
místo konání: Podluská 752, Roudnice n. L.
cena: 900 Kč


8. turnus Indiánské léto ( 3. 8. – 7. 8. 2020)
pro děti od 6 do 12 let
lektor: Hedvika Vyšatová
místo konání: Podluská 752, Roudnice n. L.
cena: 900 Kč


9. turnus Olympiáda (10. 8. – 14. 8. 2020)
pro děti od 6 do 12 let
lektor: Edita Prošková
místo konání: Podluská 752, Roudnice n. L.
cena: 900 Kč

 


10. turnus Nekonečný příběh ( 17. 8. – 21. 8. 2020)
pro děti od 6 do 12 let
lektor: Barbora Raichlová
místo konání: Podluská 752, Roudnice n. L.
cena: 900 Kč

 


11. turnus Dinosauři/ Dino camp ( 17. 8. – 21. 8. 2020)
pro děti od 6 do 12 let
lektor: Manika Kopáčková
místo konání: Podluská 752, Roudnice n. L.
cena: 900 Kč

Informace pro přihlášení:

Na všechny tábory je potřeba se hlásit přes náš rezervační systém. Po přihlášení obdržíte registrační email, jehož součástí bude 1) faktura, 2) prohlášení, 3) storno poplatky

 1. Faktura –  ve výši 900,- Kč je potřeba uhradit do 31. 5. 2019, touto platbou máte zajištěnou rezervaci. Platbu proveďte pouze převodem na účet. Číslo účtu i variabilní symbol je součástí registračního emailu.
 2. Prohlášení zákonných zástupců a přihláška – je potřeba donést v den nástupu na příměstský tábor spolu s kopií kartičky pojišťovny.
 3. Storno poplatky: Pro účastníka, který se z jakéhokoliv důvodu nebude moci zúčastnit, platí následující storno poplatky:
  0 – 14 dnů před nástupem 900 Kč (vratka 0 Kč)
  15 a více dnů před nástupem 450 Kč (vratka 450 Kč)
  Storno poplatky jsou  z důvodu omezené kapacity tábora.

Přihlášky a více informací v rezervačním systému: https://roudnice-centrumd8.webooker.eu

Putování za příšerou

Každý rok organizujeme pobytový tábor v Rokytnici nad Jizerou. Letos se bude konat od 14. 7. 2019
do 26. 7. 2019. Děti se mohou těšit na mnoho zážitků v horském prostředí. Chata se nachází na vrcholu Studenova.

Informace pro přihlášení:

Na všechny tábory je potřeba se hlásit přes náš rezervační systém. Po přihlášení obdržíte registrační email, jehož součástí bude 1) faktura, 2) prohlášení zákonných zástupců a přihláška

 1. Faktura – zálohu ve výši 3 000,- Kč je potřeba uhradit do 30. 3. 2019 dnů od registrace na pobytový tábor, touto platbou máte zajištěnou rezervaci. Částku 2700,- Kč uhradíte nejpozději do 15. 5. 2019. Platby provádějte pouze převodem na účet. Číslo účtu i variabilní symbol je součástí registračního emailu.
 2. Prohlášení zákonných zástupců a dalších dokumentů – je potřeba donést v den nástupu na pobytový tábor.

Přihlášky a více informací na stránkách: https://roudnice-centrumd8.webooker.eu

Chcete, aby si Vaše dítě zvykalo na kolektiv dětí bez Vaší přítomnosti, učilo se novým věcem, respektu k autoritě a měly jednodušší vstup do MŠ? Nebo nebylo z důvodu nedosažení tří let přijato do MŠ? Právě pro Vás a Vaše děti nabízíme dvakrát v týdnu „Školičku“.

Děti jsou u nás brány jako rovnocenný partner, učíme je samostatně přemýšlet, rozvíjíme v nich originalitu, trpělivost, zručnost, fantazii, upevňujeme hygienické a sociální návyky a učíme respektovat jeden druhého.

Provozní doba:
pondělí až pátek od 8:00 do 12:00

Ceník:

Jednorázové vstupné 400,-/dopoledne (je nutné se přihlásit nejpozději 24 hodin před konáním na níže uvedený telefon)

Vzhledem k tomu, že většina rodičů bude využívat školičky jen několik dnů v týdnu, níže uvádíme ceny rozpočítané do počtu dnů v týdnu. Pokud si tedy vybere 1.variantu za 900,- Kč, platíte si 4 dny v měsíci (např. každé pondělí v měsíci). Pokud níže uvedeným cenám nerozumíte, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám vše vysvětlíme.

1 DEN V TÝDNU                 900,- Kč (56,-/h, 8:00 až 12:00)
2 DNY V TÝDNU                 1 800,- Kč (56,-/h, 8:00 až 12:00)
3 DNY V TÝDNU                 2 700,- Kč (56,-/h, 8:00 až 12:00)
4 DNY V TÝDNU                 3 600,- Kč (56,-/h, 8:00 až 12:00)
5 DNŮ V TÝDNU                 3 500,- Kč (44,-/h, 8:00 až 12:00)

Náhrady za ohlášenou nepřítomnost dítěte:

V případě, že omluvíte dítě do 7h ráno (v den, kdy mělo dítě nahlášenou účast ve školce), můžete si tento den nahradit, nad rámec vybraného tarifu, v příštím měsíci. Pokud dítě omluvíte po 7h, částka propadá, na náhradu nemáte nárok. Příklad: Platím si tarif 1800,- Kč/měsíc na docházku 2 dny v týdnu. Dítě onemocní (to včas oznámím) a týden je nemocné (2 dny nechodí do školičky). Na příští měsíc si rodič uhradí opět 1800,- Kč/měsíc, ale rodič může nahlásit docházku se dvěma dny navíc (místo 8 na 10 dní).

Pokud si hradíte celoměsíční tarif na dopolední či odpolední docházku, jsou nové podmínky takové, že pokud nahlásíte včas nepřítomnost dítěte (do 7h ráno), za uvedený den/dny Vám „vrátíme“ 80,- Kč/den. V praxi to tedy znamená, že v případě, že je dítě nemocné např. 5 dní, vystavíme Vám za uvedený měsíc vratku na 400,- Kč.

Pokud si hradíte celoměsíční tarif na odpolední a dopolední docházku ve výši 6 000,- Kč/měs, vrátíme Vám za každou omluvenou absenci – 150,-/den. To znamená, pokud bude dítě omluveno na 5 dní. Vystavíme vratku na 750,- Kč.

Platby a úhrada:
Platby se hradí na účet č. 2109564853/2700 – nejpozději do posledního dne v měsíci, jednorázovou platbou – v hotovosti personálu školičky. Jednotlivé „vstupy“ nepřevádí do dalších měsíců.

Harmonogram:
Rodič si určuje, ve které dny a hodiny využije služby školičky. V případě naplněné kapacity, mají přednost děti s každodenní docházkou!

Personální zajištění:
Metodická podpora: Mgr. Dana Kúchenová
Lektorka: Jaroslava Babušová, Lucie Kunská
Telefon: 775 579 735

Denní plán:
8:30 až 9:00 – evidence dětí, navazování prvního kontaktu

9:00 až 10:00 – řízené aktivity

10:00 – svačinka + 10:35 – hygiena po jídle

10:45 – volná herna – děti mají možnost pohrát si s čímkoli dle svého výběru, pobyt venku

11:30 až 12:00 – předávání dětí rodičům (poskytnutí zpětné vazby rodičům včetně podrobných informací o denním programu.)

Co s sebou:
Svačinka, podepsané pití, bačkůrky, papírové kapesníčky a náhradní oblečení.

Podmínky:
Věk dítěte od 2 let, v případě rozhodnutí vedoucí školičky mladší 2 let
Očkování dítěte, v případě, že je očkování odsunuto, je potřeba potvrzení od MUDr.
Nepřebíráme do péče děti nemocné
Nepodáváme dětem léky

Odpolední hlídání dětí

Nabízená aktivita odpolední hlídání dětí probíhá na adrese T.G. Masaryka č. 1474, 413 01 Roudnice nad Labem  je určena pro děti ve věku od dvou let. Může navazovat na dopolední Školičku Déčko. Zajistíme dítěti odpolední péči ve smluveném  rozsahu hodin, a to od 12:00 do 16:00. Po předešlé dohodě s lektorem je možné rozsah služby/aktivity změnit.

Docházku dítěte nahlašuje jeho zákonný zástupce na email skolickadecko@centrumd8.cz

Protože chceme rodičům vycházet vstříc, rozpočítali jsme cenu služby na počet dnů v týdnu. Např. – Rodič bude služby využívat 4 dny v měsíci (např. každé pondělí) – rodič uhradí 900,- Kč. Od ledna 2020 jsme zavedli náhrady za omluvenou absenci. Pokud omluvíte nepřítomnost dítěte do 10:00 toho dne, můžete si den nahradit v příštím měsíci nad rámec vybraného tarifu. Tzn., že uhradíte 900,-Kč/měs (4dny v měsíci), ale využijete služby 5 dní v měsíci (1 den je náhrada za včasně omluvenou absenci z minulého měsíce)

Cena:
1 DEN V TÝDNU                 900,- Kč (56,-/h, 12:00 až 16:00)

2 DNY V TÝDNU                 1 800,- Kč (56,-/h, 12:00 až 16:00)
3 DNY V TÝDNU                 2 700,- Kč (56,-/h, 12:00 až 16:00)
4 DNY V TÝDNU                 3 600,- Kč (56,-/h, 12:00 až 16:00)

5 DNŮ V TÝDNU                 3 500,- Kč (44,-/h, 12:00 až 16:00)

 

V případě, že rodič potřebuje zajistit péči o dítě celodenně, je možné, aby si rodič propojil/spojil služby – Školička Déčko (dopoledne) a Odpolední hlídání (odpoledne) – při celoměsíční a celodenní docházce na výše uvedené aktivity je výše poplatku 6000,- Kč (38,-/h).

Svačinka a oběd: v současné době není možné, z hygienických důvodů, dětem zajišťovat přípravu svačinky a obědu. Je tedy potřeba, aby si dítě nosilo vlastní. Po plánované rekonstrukci prostor (nejspíše od září 2020) již budeme moci dětem zajišťovat podávání svačinek a obědů.

 

Jednorázová platba a využití služby: Je možné, že budete potřebovat hlídání jednorázově. Cena je v tomto případě 100,-/h = 400,-/odpoledne (je nutné se přihlásit nejpozději 24 hodin před na níže uvedený telefon)

Platby a úhrada:
Platby se hradí na účet č. 2109564853/2700 – nejpozději do posledního dne v měsíci, na měsíc následující.

Jednorázová platba se hradí v hotovosti personálu školičky.

Harmonogram:
Rodič si určuje, ve které dny a hodiny využijí uvedenou službu.

Co s sebou:
Svačinka/oběd, podepsané pití, bačkůrky, papírové kapesníčky a náhradní oblečení.

Podmínky:
Věk dítěte od 2 let, v případě rozhodnutí personálu služby mladší 2 let
Očkování dítěte, v případě, že je očkování odsunuto, je potřeba potvrzení od MUDr.
Nepřebíráme do péče děti nemocné
Nepodáváme dětem léky

Personální zajištění:
Metodická podpora
: Mgr. Dana Kúchenová
Lektorka: Jaroslava Babušová, Lucie Kunská, Mária Toráčová
Telefon: 777 739 701

 

Kontakt:

Email: skolickadecko@centrumd8.cz

Tel.: 777 739 701

Aktivita je vhodná pro děti předškolního věku, zejména pro děti od dvou let, které připravujeme na vstup do MŠ. Vycházíme vstříc zjištěným individuálním požadavkům a potřebám dětí a jejich rodičů. Současně rozvíjíme nadání dětí. Zajišťujeme zde dětem odborný a individuální přístup. V rámci fungování centra aktivně spolupracujeme s MŠ Pohádka (společné akce, jednorázové akce, apod.)

U dětí rozvíjíme:

·         Kognitivní dovednosti – vnímání, fantazie, myšlení, usuzování, pozornost, paměť, verbální dovednosti, apod. (skupinové hry pro cvičení paměti, hry pro nacvičování řeči, čtení dětem – děti zapojí představivost, fantazii, učí se vyprávět, cvičení se slovy, apod.)

·       Sociální dovednosti – hygiena, oblékání, stolování, etické chování, chování na veřejnosti, apod.

·    Emoční dovednosti – umění navázat přátelství, vcítění se do druhého, vzájemná pomoc, uznání druhého, jaký je – bez předsudků, bez idealizací a projekce svých představ. Vedeme dítě, ke schopnosti navazovat s ostatními zdravý vztah, který je založený na vzájemném respektu a který je primárně kooperativní.

Předškolní centrum vede speciální pedagožka Mgr. Dana Kúchenová. Lektorkou je Michaela Valdová.

Metodické vedení má na starost Mgr. Barbora Rajchlová.

V rámci předškolního centra nabízíme  v odpoledních hodinách společné aktivity pro rodiče s dětmi – kroužky – pohybový a výtvarný.

V případě potřeby nabízíme rodičům podporu a pomoc, nebo je odkážeme na jiné odborníky či pracoviště.

Aktivita je určena pro děti od 3 do 6 let a jejich rodiče. Tento kroužek rozvíjí dětskou představivost, kreativitu,  fantazii a motorické dovednosti dětí. Zároveň spolupráci ve skupině, spolupráci s rodičem. Rodič má možnost sdílení s  ostatními rodiči, či konzultace s odborníkem/lektorem.
Lektorka: Mgr. Dana Kúchenová
Místo konání: Podluská 752, Roudncie n/L.
Aktivita je ZDARMA
Středa 15:00 až 16:00
Aktivita je určena pro děti od 3 do 6 let a jejich rodiče. Kroužek se zaměřuje na rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí, zlepšení koordinace a správného držení těla. Hravou formou budeme zvyšovat obratnost a fyzickou kondici dětí. Děti získají či utuží dovednosti: práce se cvičebními pomůckami, obratnost, zdravé držení těla, schopnost pro týmovou hru, rozvoj sportovního nadání, zdravý způsob života, fyzická síla, zručnost, kondice. Děti se učí spolupráci ve skupině a spolupráci s rodičem, rodiče mají možnost sdílení či konzultace s odborníkem/lektorem.
Lektorka: Mgr. Dana Kúchenová
Místo konání: Podluská 752, Roudnice n/L.
Aktivita je ZDARMA.
Pondělí 15:00 až 16:00

Podpůrné školní centrum

Cílem uvedené aktivity je kompenzace specifických potřeb žáka a rodičů s ohledem na individuální potřeby dítěte a situaci v jeho rodině. Cíle bude dosahováno přímou prací s klienty (dítě a rodič) a koordinací zapojení dalších aktivit a služeb.

V rámci této aktivity nabízíme doučování dětí (M, Čj, Fy, CH, Aj, apod.) – skupinové i individuální. Doučování dětí probíhá v prostorách Centra D8 o.p.s., na ZŠ, které jsou zapojeny v projektu, či v domácím prostředí dítěte.

V rámci podpůrného školního probíhají volnočasové kroužky. Ty jsou také určeny pro děti školního věku a probíhají buď v prostorách Centra D8 o.p.s., nebo v prostorách zapojených ZŠ a MŠ. Typy kroužků – hudební, sportovní, divadelní/dramatický, literární, ekologický.

Součástí podpůrného školního centra jsou služby tzv. Klíčového pracovníka, který přijímá dítě do projektu na základě doporučení spolupracujícího aktéra, případně na žádost rodiče, či vlastní žádost žáka. Práce je vedena individuálně. Na základě zjištěných potřeb žáka je doporučeno čerpání doučování, kroužků, nebo je s žákem individuálně pracováno. Pro potřeby, které nepokrývá projekt, nebo škola svými aktivitami je rodičům žáka doporučen odpovídající poskytovatel (PPP, SVP, psycholog, logoped,..). Klíčový pracovník napomáhá lepší komunikaci a spolupráci mezi školou a rodičem.

Kurz pro předškoláky:

 • je určen dětem od 5 let v doprovodu rodiče, materiály a psací potřeby dostanete
 • budeme vytvářet základní pracovní dovednosti a schopnosti
 • formou hry se budeme připravovat na čtení a psaní
 • budeme rozvíjet komunikační dovednosti
 • budeme posilovat zrakové vnímání
 • budeme rozvíjet sluchové vnímání
 • budeme rozvíjet prostorovou orientaci, oblast intermodality, oblast seriality, rozvíjet grafomotorické dovednosti, pracovat s koncentrací pozornosti

v pondělí od 16:00 hodin

Přihlášení a bližší informace u paní Mgr. Gabriely Encové na tel. č. 606 887 529

Vše se dá zvládnout formou hry a s úsměvem na rtech, těším se na Vás.

Kurz grafomotoriky

 • je určen pro děti od 5 let s doprovodem rodičů
 • odstraňuje grafomotorické obtíže u dětí předškolního věku.
 • Metoda dle Dr. I. Heyrovské – uvolňuje se ruka od ramene až po zápěstí
 • Po dobu 10 týdnů nesmí dítě kreslit a stříhat.
 • Při nácviku nových grafomotorických dovedností se pracuje s novými technikami kreslení.

Po absolvování kurzu se volí vhodné tužky z trojhranného systému, vyvozuje se správný úchop a upevňují se grafomotorické dovednosti.

 

v pondělí od 17:00 hodin

Přihlášení a bližší informace u paní Mgr. Gabriely Encové na tel. č. 606 887 529

Vše se dá zvládnout formou hry a s úsměvem na rtech, těším se na Vás.

Hudební kurzy pro děti již od 4 měsíců!

Hudba pro radost z.s. Evy Klesové,

provozující YAMAHA hudební programy

 

 • V nabídce máme hudební programy pro miminka již od 4 měsíců, děti, dospělé i seniory (dospělí a senioři jen ve vybraných městech).
 • Nabízíme program rozvíjející děti po všech stránkách, s důrazem na hudební cítění.
 • Učíme hravou formou ve skupinách.
 • Používáme vlastní, krásně zpracované materiály.
 • Výuku vedou školení lektoři s certifikací.
 • Do výuky zařazujeme různé hudební žánry.
 • Nejmenším dětem nabízíme poslech skladeb, jednoduché písně a básně, pohybové a rytmické hry, hru na hudební nástroje a výtvarně – pracovní činnosti.
 • Naše kurzy mimo jiné posilují sociální vazby dětí, procvičují jejichjemnou a hrubou motoriku, působí jako prevence specifických poruch učení i svalových dysbalancí.
 • Při pravidelné docházce se prokazatelněrozvíjí fantazie a inteligence.
 • Máme léty propracovanou a prověřenoumetodiku, i tak neustále pracujeme na tom, aby všechny naše programy byly aktuální.
 • Systém škol má jednotný koncept, tradice Hudební školy YAMAHA sahá až do roku 1954 – Japonsko, v ČR je od roku 1994 – 25 let, v našem regionu je od roku 2009 – 10 let.

To vše můžeme nabídnout jen díky milým, kreativním a zkušeným lektorkám, a hlavně díky tomu, že nás to baví! ?

… lepší než všechna slova, je přijít si hodinu nezávazně vyzkoušet…

Termíny kurzů a další informace získáte v níže uvedeném rezervačním systému a na webových stránkách.

Přihlášení na kurzy zde: https://skolayamaha.webooker.eu/

Webové stránky: www.hudbaproradost.cz

Email: yamahaclass@email.cz

Tel.: 602 863 506


Pro rodiče s dětmi


Pro rodiče s dětmi nabízíme tréninkové aktivity: Cvičeníčko, zpívánky, výtvarku a hýbánky. 


Aktivity probíhají v Centru D8, na adrese Podluská 752. Časy a termíny naleznete pod hlavičkou jednotlivých aktivit níže.

Na všechny aktivity je nutné se předem ohlásit nebo naopak odhlásit do 24 hodin.
Minimální počet osob na aktivitu jsou 3. 


Cena:

Jednorázový vstup: 100,- Kč

Permanentka:  800,-Kč/ 10 vstupů
Permanentka je přenositelná mezi jednotlivými aktivitami a je platná po dobu 3 měsíců.

Více podrobnějších informací na telefonním čísle 775-579-735 – recepce.

Jedná se o aktivity, které jsou zaměřené na získávání a posílení rodičovských kompetencí pod vedením lektora.

Rodič se učí být vnímavější k potřebám a zájmům svého dítěte. Aktivně se podílí na získávání nových dovedností svého dítěte, čímž rozvíjí i své rodičovské kompetence. S dítětem se prostřednictvím těchto aktivit dostává do intenzivního sociálního kontaktu a vytváří se nové sociální vazby. Rodiče se učí dítě nenásilnou formou pochválit a podporovat, tím přirozeně dochází k projevu lásky a náklonnosti k dítěti. Rodič formou sebezkušenostního prožitku může zažít, jak dítě reaguje na jeho aktuální emoční naladění, na klidné a vstřícné prostředí, na podporu ze strany rodiče. Dítě reaguje formou sociálního učení. V rámci těchto aktivit se rodič mimo jiné učí, jak své dítě rozvíjet po stránce hudební, výtvarné, pohybové.

Délka trvání těchto aktivit je nejčastěji 30 až 45 min, záleží na složení dětí, s ohledem na jejich věk a aktuální dovednosti.

Čtvrtek od 10:00
Místo: Podluská 752, Roudnice n. L.
Lektor: Milena Kohoutová
Cena: 100 Kč/lekce

Uvedená aktivita patří tzv. mezi tréninkové aktivity pro rodiče s dětmi (od dvou let věku), díky kterým rodiče buď získávají, nebo posilují, rodičovské kompetence pod vedením lektora. V rámci naší výtvarné „dílničky“ si rodič s dítětem nejen posiluje vztah, ale mohou zažít radost ze společného výtvarného tvoření, podporujeme v dítěti smysl pro fantazii, trpělivost a procvičujeme jeho motorické dovednosti. Současně, v případě potřeby, „vedeme“ a podporujeme rodiče v tom, jakým způsobem má se svým dítětem „pracovat“, jak ho motivovat a „posouvat“ v jeho dovednostech. Důležitou roli zde hraje i skutečnost, že rodiče zde mají možnost vzájemného sdílení a děti se dostanou do kolektivu dětí velmi nenásilnou formou, a to za doprovodu rodičů.

Středa od 9:00
Místo: Podluská 752, Roudnice n. L.
Lektor: Michaela Valdová
Cena: 100 Kč/lekce

Uvedená aktivita patří tzv. mezi tréninkové aktivity pro rodiče s dětmi (od dvou let věku), díky kterým rodiče buď získávají, nebo posilují, rodičovské kompetence pod vedením lektora. V rámci našich „Hýbánek“ si rodič s dítětem nejen posiluje vztah, ale mohou zde zažít radost ze společného cvičení, posilujeme pohybové a motorické dovednosti dítěte. Rodič i dítě zde procvičí své tělo za doprovodu písniček a říkanek. S využitím pomůcek protrénují obratnost, rovnováhu a vnímání vlastního těla. Protože je známo, jak důležitý je správný vývoj nožní klenby, mnoho cviků je zaměřeno právě na tuto část těla/nohy. Důležitou roli zde hraje i skutečnost, že rodiče zde mají možnost vzájemného sdílení a děti se dostanou do kolektivu dětí velmi nenásilnou formou, a to za doprovodu rodičů.

Pondělí:
od 09:30 do 10:15 (12 – 24 měs.)
od 10:15 do 11:00 (12 – 24 měs.)

Místo: Podluská 752, Roudnice n. L.
Lektor: Michaela Valdová
Cena: 100 Kč/lekce

Uvedená aktivita patří tzv. mezi tréninkové aktivity pro rodiče s dětmi (již od šesti měsíců), díky kterým rodiče buď získávají, nebo posilují, rodičovské kompetence pod vedením lektora. V rámci „Cvičeníčka“ si rodič s dítětem nejen posiluje vztah, ale rodič hravou a nenásilnou formou motivuje celkový pohybový rozvoj hrubé a jemné motoriky dítěte. Využíváme rytmus říkadel, básniček a písniček, který je pro děti velmi důležitou součástí života. Důležitou roli zde hraje i skutečnost, že rodiče zde mají možnost vzájemného sdílení.

Středa od 10:00
Místo: Podluská 752, Roudnice n. L.
Lektor: Michaela Valdová
Cena: 100 Kč/lekce

Uvedená aktivita patří tzv. mezi tréninkové aktivity pro rodiče s dětmi (již roka a půl), díky kterým rodiče buď získávají, nebo posilují, rodičovské kompetence pod vedením lektora. V rámci „Zpívánek“ se rodič, mimo jiné, učí, jak své dítě rozvíjet po stránce hudební a pohybové. Rodič formou sebezkušenostního prožitku může zažít a poznat, jak dítě reaguje na jeho aktuální emoční naladění, na klidné a vstřícné prostředí, na podporu a motivaci ze strany rodiče. Děti se naučí mnoho písniček, říkadel a básniček. Mají možnost si poslechnout, a osahat, několik hudebních nástrojů. Důležitou roli zde hraje i skutečnost, že rodiče zde mají možnost vzájemného sdílení.Pro rodiče

Začínáme od 10:00 – 12:00
Místo: Podluská 752, Roudnice n. L.
Lektor: Milena Králová
Cena: 300 Kč/seminář
Termíny seminářů: 28. 1., 18. 2., 10. 3., 7.4., 12.5. 2020

Seminář pro rodiče zaměřený na to, jak vyjít s vlastními dětmi i s dětmi nám svěřenými. Nová doba rodí nové děti, nové jsou i nároky na výchovu.

 • výchova –  pojem vznikl ze slova chovat
 • prověření převzatých výchovných metod
 • opuštění nevyhovujících a přežitých výchovných vzorců a stereotypů
 • děti přemýšlejí jinak než dospělí
 • úcta k dítěti a důvěra v něj jako základní aspekt výchovy
 • zásadní význam výchovy nápodobou
 • nejvýznamnější díl výchovy proběhne do tří let věku dítěte
 • promarnění vhodného okamžiku je nevratné
 • nařizování  x  doporučování   x  prosba
 • mužská a ženská role ve výchově
 • předávání našich vlastních strachů a omezení dětem
 • manipulace pochvalou, výčitkou či trestem
 • udílením nálepek vytváříme dětem jejich představu o nich samých
 • nechcete-li mě milovat, chci, abyste mě nenáviděli – jen ne lhostejnost
 • zásady výchovy podle Čtyř dohod, zásady výchovy podle Konceptu kontinua
 • zásady výchovy podle Marie Montessori
 • zásady výchovy podle PhDr. Pekařové
 • pojem Křišťálové nebo Indigové děti – děti nového tisíciletí
 • prostor pro diskuzi

Motto: Základní stavební jednotkou výchovy by měla vždy být
láska a úcta k dítěti.

ZAJISTÍME VÁM ZDARMA HLÍDÁNÍ DĚTÍ!
Hlídání objednávejte minimálně den předem na tel. čísle 775 579 735


Něco navíc

 • Potřebujete si zajít k lékaři, na nákup, nebo jen tak v klidu ke kamarádce?
 • K dispozici máme již několik tet na hlídání, které zajistí Vašemu drobečkovi ten nejlepší servis.
 • Dejte svého juniora k nám a my Vám ho v Centru D8 pohlídáme.
 • Pokud chcete hlídat doma, je to možné. Stačí jen zavolat a domluvit se.

Cena: 150,- Kč/hodina (bez omezení věku dítěte) … při hlídání dvou dětí stejného věku je na druhé dítě 50% sleva.

Kontakt: 775 579 735, roudnice@centrumd8.cz

Objednávky přijímáme minimálně 24 hodin před začátkem hlídání.

Při hlídání miminka je nutná osobní konzultace s matkou předem.

Chcete uspořádat svému dítěti velkou narozeninovou oslavou s mnoha hosty, v příjemném prostředí se spoustou hraček a herního vybavení? Proč ne… Vyzkoušejte si oslavit narozeniny u nás v Centru D8. Vyberte si z naší nabídky.
Během oslavy máte k dispozici hernu, školící místnost pro posezení rodičů
Zapůjčíme Vám nádobí, rychlovarnou konvici a CD přehrávač
Upozorňujeme, že není možné, abyste si do centra nosili fritovací hrnec apod.

Cena: 200Kč/ hodina

Je možnost zapůjčení skákacího hradu se složením zálohy 1000 Kč.

Objednávka ke stažení zde: Objednávka narozeninové oslavy (PDF).

Narozeninovou oslavu si u nás mohou užít i děti školního věku. Nejen že si mohou pozvat více kamarádů, ale není problém si zde zorganizovat třeba i narozeninovou diskotéku.  Vyzkoušejte si u nás oslavit narozky nebo svátek už letos!   

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.