Děkujeme nadaci ČEZ za podporu pobytového tábora „Putování za příšerou“