Děkujeme firmě Wiky za sponzorský dar v podobě sportovních a výtvarných potřeb.