Provoz doprovodné služby je omezen do odvolání z důvodu nařízení vlády.
Kontakty s osobami pečujícími budou probíhat zejména telefonicky, pouze v případě neodkladné situace se prosím obraťte na svou klíčovou pracovnici.