Skvělá zpráva pro rodiče – AZ školka je nyní levnější díky finanční podpoře MPSV!

Moc nás to mrzí, ale v současné době z důvodu plné kapacity nepřijímáme nové děti.

(I přesto nás v případě zájmu neváhejte kontaktovat, připíšeme Vaše dítě na čekací listinu)

Nepřijali Vaše dítě do státní školky nebo si jen chcete zkrátit mateřskou dovolenou? Právě pro tyto případy jsme tu pro Vás… PŘIJÍMÁME DĚTI JIŽ OD 1,5 ROKU!!!

Naše AZ školka nabízí:

  • pestrý program po celý den (rozumová, hudební, pohybová a výtvarná výchova)
  • každý týden jiné téma dle školního vzdělávacího programu
  • provozní doba od 7 h – 16 h (dle dohody do 17 h)
  • otevřeno i o prázdninách
  • adaptační program
  • individuální přístup

AZ školka – od 1. 7. – 4. 7.  2019

Zavřeno!

DENNÍ PROGRAM dává dětem pravidelný řád, ovšem je flexibilní k potřebám dětí a k jakékoliv situaci.

7:00 – 8:00 
Příchod dětí
hry a činnosti dle volby dětí, individuální  práce s dětmi

8:00 – 8:30 
Ranní kruh
přivítání s dětmi oblíbenou básničkou, spočítání kamarádů ve školce, povídání „co je dnes za den, jakou má kdo značku ve školce, jaké je roční období“ atd. Povídání na aktuální téma týdne.

8:30 – 8:45       
Ranní cvičení
pohybové hry, básničky s pohybem, dětská jóga

8:45 – 9:15 
Osobní hygiena, dopolední svačina

9:15 – 10:00 
Řízená vzdělávací činnost
didakticky cílené činnosti výtvarné, pracovní, hudební, dramatické. Tématicky zaměřené činnosti jsou v letních měsících vykonávány na školní zahradě.

10:00 – 11:30 
Pobyt venku
Příprava na pobyt venku, pobyt dětí na školní zahradě nebo procházka do okolí.

11:30 – 12:00 
Osobní hygiena, oběd

12:00 – 14:00
Odpolední klid

14:00 – 14:30 
Osobní hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:00
Volné činnosti dětí
za příznivého počasí pobyt na zahradě školky. Odchod s rodiči domů.

Zde naleznete aktuální jídelníček na tento týden:

Jídelníček ZŠ Třebízského

Alena Nováková
vedoucí AZ školky

Kontakt:

telefon: 773 255 697, 734 621 386

email: azskolka@centrumd8.cz


Lucie Šimralová
učitelka AZ školky

Kontakt:

telefon: 773 255 697

email: azskolka@centrumd8.cz


Petra Nováková
asistent pedagoga AZ školky


Michaela Nesládková
asistent pedagoga AZ školky


Simona Jelínková
asistent pedagoga AZ školky


Moc nás to mrzí, ale v současné době z důvodu plné kapacity nepřijímáme nové děti.

(I přesto nás v případě zájmu neváhejte kontaktovat, připíšeme Vaše dítě na čekací listinu)

ŠKOLNÉ

Ceny jsou stanoveny smluvně.

Sourozenecká sleva: 20 %

(při docházce sourozenců – první dítě 100 % + druhé dítě 80 %)

POČET DNŮ V TÝDNU POČET HODIN V TÝDNU ČÁSTKA ZA MĚSÍC
5 45 4.900 Kč (27 Kč/1h)
4 36 4.100 Kč (30 Kč/1h)
3 27 3.500 Kč (35 Kč/1h)

STRAVNÉ

Stravné na jeden den: 63,- Kč

Tato částka obsahuje: dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu, pitný režim po celý den.

AZ Školka
Třebízského 524
278 01 Kralupy n. Vlt.


Omluvy, docházka, akce AZ Školky

Omluvy a náhrady v Rezervačním systému pro stávající rodiče

Telefon: 773 255 697

Email: azskolka@centrumd8.cz


Recepce – platby, vyúčtování

Telefon: 734 621 386

Email: kralupy@centrumd8.cz

1. Provozní doba

AZ školka je provozována každý všední den od pondělí do pátku, v době od 7 do 16 hodin (po dohodě do 17 hodin).  V době státních svátků je školka uzavřená.
Děti se nahlašují na celý měsíc dopředu – jde- li o dlouhodobou docházku.

2. Věk dítěte

AZ školka je určena pro děti od 1,5 roku do 5 let.

3. Příjem dítěte

Do AZ školky přijímáme děti během celého roku. Dítě je možné přihlásit k docházce v různé kombinaci. Konkrétní možnosti kombinací návštěvnosti včetně ceny jsou uvedeny v sekci Ceník.
Příchod do AZ školky je v čase mezi 7.00 a 8.00 hodinou. Pozdější příchod je možný pouze po předchozí individuální dohodě.
Při příchodu do AZ školky Vaše dítě přezujte do bačkůrek a převlečte do pohodlného oblečení v dětské šatně.  Všechny děti by měly mít v šatně náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláčky nebo punčocháče) pro případ malé „nehody“. Pokud používají plenky, vezměte s sebou.
Při první návštěvě je nutné vyplnit u každého dítěte Evidenční list, který obsahuje potřebné údaje o dítěti a zákonných zástupcích včetně telefonického spojení, na kterém jste po dobu pobytu dítěte v našem centru k zastižení. Údaje o dítěti budou u nás založeny v databázi. Informace jsou chráněny před zneužitím v souladu s ustanovením zákona č. 101/ 2000 sb. o ochraně osobních údajů. Vyplněním Evidenčního listu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Dítě se zdravotním omezením přijímáme na základě individuálního posouzení, máme právo takové dítě z personálních a provozních důvodů odmítnout.

4. Předání dítěte

Vyzvedávání dětí po obědě je možné mezi 11.45 a 12.00, odpolední vyzvedávání od 15.00 do 16.00 (dle dohody do 17.00). Vyzvedávání dětí mimo tuto stanovenou dobu lze po předchozí individuální domluvě.
Při vyzvednutí dítěte se doprovod prokáže (na vyžádání personálu) občanským průkazem. Pokud bude dítě vyzvedávat jiná osoba, musí být předem zapsána v Evidenčním listě. Doprovod nesmí být mladší 18 let.
V případě, že dítě nebude vyzvednuto do konce provozní doby, účtujeme si za každou další započatou hodinu poplatek 200,- Kč. Rodiče budou vyrozuměni všemi dostupnými způsoby. Dále informujeme policii.

5. Omluvy dětí

V případě nemoci či předem neznámé a neplánované nepřítomnosti dítěte v AZ školce, prosíme o omluvu ten den, a to nejpozději do 7:00h zapsáním do rezervačního systému, telefonicky či sms zprávou na tel.čísle: 773 255 697 nebo e-mailem: azskolka@centrumd8.cz , jinak Vám bude účtováno stravné.
Změna způsobu docházky je možná vždy po individuální domluvě.

6. Důležité informace pro vás

Personál má právo odmítnout dítě, které vykazuje známky nemoci. Toto opatření je v zájmu všech malých dětí a jejich rodičů. Alergie či jiná stálá onemocnění prosím zapište do Evidenčního listu. V případě, že dítě bude jevit známky onemocnění během pobytu v AZ školce, bude personál kontaktovat osoby uvedené v Evidenčním listu, které musí v takovém případě zajistit neodkladné vyzvednutí dítěte. Paní učitelky nesmějí dětem během pobytu v AZ školce podávat žádné léky. Vyjimkou jsou pouze děti s chronickým onemocněním (astma, srdeční nemoci apod.), tuto potřebu musí vždy nařídit a potvrdit ošetřující lékař dítěte.
Zároveň prosíme rodiče o nahlášení výskytu infekční choroby a případného výskytu vší.

7. Důležité pro Vaše dítě

V případě jakéhokoliv zranění vychovatelé zajistí základní ošetření dítěte, v případě vážnějšího poranění voláme rychlou záchrannou službu č. 155.

8. Co potřebuje vaše dítě do AZ školky

– domácí obuv
– pohodlné oblečení
– starší oblečení na zahradu
– náhradní oblečení pro případ „malé nehody“ – bude ponecháno v šatně
– pyžamo a oblíbenou hračku na spaní

9. Personál

O vaše děti se stará personál, který má potřebné pedagogické a zdravotnické vzdělání.

Jsme hrdý člen sítě mojedetskaskupina.cz