Vážení klienti, vážení zájemci o službu odborného sociálního poradenství Klíč,

v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 oznamujeme, že i naše sociální služba Klíč – poradna pro rodiny bude v následujících dnech fungovat v mírně omezeném režimu, v němž nebudeme poskytovat osobní konzultace. Všechny další způsoby poskytování poradenství (tedy e-mail a telefon) zůstávají beze změny.

Pro Váš lepší přehled jsme připravili tabulku, ze které je patrné, který z pracovníků je Vám v který čas k dispozici. Koukněte se, prosím, na termín, ve kterém byste nás chtěli kontaktovat, vyberte si jednoho z pracovníků, kteří jsou v daném čase k dispozici, a kontaktujte ho telefonicky
nebo e-mailem dle adresáře, který vidíte na pravé straně. Budete-li mít zájem, je možné se následně domluvit na videohovoru prostřednictvím aplikací WhatsApp nebo Skype.

Přejeme Vám pevné zdraví, dostatek optimismu a věříme, že se brzy potkáme osobně.

Tým Klíče

pondělí  úterý  středa  čtvrtek  pátek
R. Rybáková 8:00-14:00 8:00-16:00 8:00-14:00
J. Elisová 14:00-16:00 8:00-16:00
K. Klupáková 8:00-16:00 8:00-14:00 8:00-16:00
J. Martínek 14:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-14:00
 • poskytuje terapeutickou pomoc jednotlivcům/rodinám, které se ocitly v nelehké životní situaci  (osobní vztahové problémy – partnerské či rodinné, problémy s komunikací, řešení náročné životní situace, krize)
 • otevírá cestu k novým pohledům na problém a novým způsobům řešení
 • nabízí klidné, bezpečné prostředí pro sdílení vašich problémů, naslouchání a odbornou pomoc při řešení nelehké životní situace
 • snaží se pomáhat dětem a rodinám, při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů
 • pracuje s dětmi, kterým hrozí umístění do ústavního zařízení
 • poskytuje pomoc a podporu rodině, ve které již došlo k soudnímu nařízení ústavní péče (sanace biologických rodin)
 • spolupracuje s dalšími institucemi, které se otázkou ohroženého dítěte zaobírají a které jsou v dosahu města Roudnice nad Labem a blízkého okolí
 • respektuje práva klientů a zaručuje mlčenlivost
 • služba je poskytována bezplatně
 • individuální a rodinné konzultace/terapie
 • základní psychologické poradenství a sociálně-terapeutické poradenství
 • rozvodové spory
 • výchovné problémy dětí
 • vztahové problémy v rodině
 • záškoláctví
 • duševní stabilizaci

Chod sociální služby Klíč – poradna pro rodiny zajišťují:


Mgr. Jan Martínek

vedoucí služby a sociální pracovník

Kontakt:
tel: 777 783 159
email: j.martinek@centrumd8.cz


Mgr. Radka Rybáková

psycholožka, psychoterapeutka

Kontakt:
tel: 775 725 875
email: r.rybakova@centrumd8.cz


Mgr. Johana Elisová

psycholožka, psychoterapeutka

Kontakt:
tel: 775 725 587
email: j.elisova@centrumd8.cz


Mgr. Míša Kopalová

rodinná mediátorka a sociální pracovnice

Kontakt:
tel: 737 951 323
email: m.kopalova@centrumd8.cz


Mgr. Kamila Klupáková, DiS.

rodinný terapeut
Kontakt:
tel: 775 725 234
email: k.klupakova@centrumd8.cz

Klademe důraz na to, abychom jednotlivé „případy“ řešili tzv. multidisciplinárním způsobem. V této souvislosti spolupracujeme s:

 • pracovníky OSPOD
 • kurátory
 • výchovnými poradci a školními psychology
 • mediátory
 • psychology
 • právnická podpora

Klíč – poradna pro rodiny
Husovo náměstí 47
413 01 Roudnice nad Labem

Každý klient má možnost a právo vyjádřit svou nespokojenost v průběhu spolupráce. Klient může vyjádřit nespokojenost s fungováním služby, poskytovanými službami, přístupem a chováním pracovníka nebo jiného zaměstnance, s vedením služby nebo organizace. Stejně tak na ně může podat ústní či písemnou stížnost. Za vyjádření nespokojenosti nebo podání stížnosti nesmí klienta nikdo trestat. Stížnost může podat kdokoliv – spolupracující odborník, zaměstnanec, veřejnost, blízká osoba klienta aj.

Pokud jste s čímkoliv nespokojeni, budeme rádi, když nám to sdělíte. Můžete se obrátit na svého klíčového pracovníka, vedoucího služby p. Martínka nebo ředitelku Centra D8 o.p.s. pí. Fidlerovou, kteří s Vámi situaci proberou a budou se snažit najít vhodné řešení.

Pokud nejste s řešením spokojeni nebo chcete podat stížnost, obraťte se prosím na ředitelku Centra D8 o.p.s. pí. Fidlerovou (osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem). Stížnost také můžete hodit do schránky důvěry umístěné v provozních prostorech služby na adrese Podluská 752, 41301, Roudnice nad Labem. Schránku důvěry vybírá vedoucí služby každý týden.

Do stížnosti prosím uveďte, s čím jste nespokojeni (proč, na koho/na co si chcete stěžovat), popis situace a kdy k ní došlo. Tyto informace nám pomohou lépe situaci porozumět a dále ji řešit. Také uveďte kontakt (poštovní nebo e-mailová adresa), na který chcete dostat informace o vyřízení stížnosti. Odpověď Vám přijde do 30 dnů od přijetí stížnosti. Stížnost je možné podat i anonymně, v takovém případě se odpověď objeví na nástěnce v provozních prostorech Centra D8 o.p.s. nad schránkou důvěry a bude tam po dobu 30 dnů od vyřízení stížnosti .

Všechny podané stížnosti bereme vážně a evidujeme je.

Kontakty:

Iveta Fidlerová – Ředitelka Centra D8 o.p.s.
tel. 776 004 289
e-mail: fidlerovaiveta@email.cz
Centrum D8 o.p.s., Neklanova 2706, 413 01 Roudnice nad Labem

Mgr. Jan Martínek – vedoucí služby
tel. 777 783 159
e-mail: j.martinek@centrumd8.cz

Pokud nejste s vyřízením stížnosti spokojeni nebo si chcete stěžovat na ředitelku Centra D8 o.p.s. pí. Fidlerovou, můžete se písemně obrátit na předsedu správní rady Centra D8 o.p.s., na adrese Správní rada, Centrum D8 o.p.s., Neklanova 2706, 413 01 Roudnice nad Labem. Stížnost projednává správní rada, která má na vyřízení stížnosti 60 dnů od přijetí stížnosti. O vyřízení stížnosti Vás bude informovat písemně.

Pokud nejste s vyřízením stížnosti spokojeni, můžete se obrátit písemně na:
– Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí, oddělení OSPOD, Velká Hradební 3118/48,
Ústí nad Labem
– Český helsinský výbor, Štefánikova 216/21, 150 00 Praha – Smíchov
– Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

Vyřízení stížnosti se můžete také domáhat soudní cestou