Vítejte

Naše aktivity jsou zaměřené pro předškolní děti, které dosud nenavštěvují mateřskou školu a bydlí v Hoštce. Vytváříme prima místo pro děti i jejich rodiče.

 • Aktivity jsou určeny pro předškolní děti ve věku 2 – 5 let,
 • Denně nabízíme dopolední program rozvoje pro malou skupinku dětí (5 – 10) od 8:00 do 11:45, a to bez přítomnosti rodičů (připravujeme děti na vstup do MŠ)
 • 4x do týdne nabízíme odpolední společné činnosti dětí s rodiči formou zájmových kroužků
 • Všechny aktivity a činnosti pro rodiče a děti jsou vedeny kvalifikovanými pedagogy a lektory a jsou poskytovány ZDARMA

Žákům a jejich rodičům nabízíme radu a podporu, doučování, zprostředkování užitečné pomoci v různých situacích.

 • Doučování zajišťují naši lektoři včetně speciálního pedagoga
 • Začínáme od 1. 9. v prostorách ZŠ Hoštka, v Centru Mája, nebo doma (záleží na domluvě s rodiči a potřebách dítěte)
 • Doučování probíhá v odpoledních hodinách a je určeno pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ Hoštka. Předmět doučování – dle potřeb žáka (školní neúspěch v některém předmětu, propad v učení z důvodu koronaviru, dlouhodobá
  nemoc, apod.)
 • Zajišťujeme okamžitou pomoc žákovi podle jeho individuálních potřeb, a to i pro děti se specifickými poruchami učení
 • Poskytujeme možnost doučování i v neformálním prostředí – mimo školu
 • Nabízíme příjemnou pohodovou atmosféru, respektování individuálních zvláštností dětí a specifických poruch učení
 • Od 1.10. ve spolupráci ZŠ a MŠ Hostka zajišťujeme pro žáky zájmové kroužky
 • Veškeré aktivity v projektu jsou pro školáky a jejich rodiče zdarma

Chod zajišťují:

Mgr. Bc. Šárka Filipová

konzultantka a metodička projektu

Kontakt:
tel: 771 170 492
email: s.filipova@centrumd8.cz


Mgr. Hedvika Rambousková

Kontakt:
tel:
email:


 

Lída Ždychová

pracovnice předškolního centra

Kontakt na předškolní centrum:
tel: 771 170 835
email: hostka@centrumd8.cz


Lucie Kohoutková

pracovnice předškolního centra

Kontakt na předškolní centrum:
tel: 771 170 835
email: hostka@centrumd8.cz


Centrum Mája

Petra Bezruče 232
411 72 Hoštka

Základní škola a mateřská škola Hoštka

Litoměřická 267
411 72 Hoštka

Aktivity probíhají v rámci projektu:

Podpora předškolního, školního a neformálního vzdělávání v Hoštce

Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016970

Projekt realizuje Centrum D8 o.p.s. ve spolupráci se Základní a mateřskou školou Hoštka