Tréninkové aktivity

Od 16. 9 . 2019 budou v Centru D8 probíhát aktivity pro rodiče s dětmi. Bližší indormace naleznete v sekci pro rodiče s dětmi. Těšíme se na Vaši návštěvu.


Poděkování

Od 1. srpna 2019 realizujeme tříletý projekt "Podpůrné předškolní  a školní centrum pro děti, žáky a jejich rodiče" (č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011760). V rámci projektu nabízíme fungování Předškolního centra, které je určeno pro děti již od dvou let věku. Školní centrum  nabízí doučování dětí, volnočasové kroužky a služby "klíčového pracovníka".


Poděkování

Děkujeme nadaci ČEZ za podporu pobytového tábora "Putování za příšerou"